Meritvärde

För dig som snart ska söka till gymnasiet kommer jag här visa hur du räknar ut ditt meritvärde. Betygens värde är:

MVG 20
VG 15
G 10


Du summerar dina 16 bästa betyg och får då fram meritvärdet. T.ex. om du har Godkänt i alla ämnen har du 160 och om du har MVG i alla ämnen har du 320 vilket är det högsta meritvärde du kan få i grundskolan.

En känd missuppfattning är att det finns betyget IG (Icke godkänd) i grundskolan. Det finns inte utan räknas som att eleven inte har fått betyg i ämnet.

Det finns däremot på gymnasiet där IG räknas som betyg.


Vård- och omsorgsprogrammet

VO – Vård- och omsorg (yrkesprogram)

Det här programmet är för dig som vill arbeta med människors hälsa ofta inom vården. Du får lära dig om människokroppen och om människors tankar. Du får också lära dig att bemöta människor på ett bra sätt.

 

Programmet har inga inriktningar, men många skolor väljer att profilera sig inom vissa områden.

 

Efter programmet kan du arbeta inom hemtjänsten, på sjukhus eller på vårdcentral som undersköterska, inom psykiatrin, akutsjukvården, barn- och ungdomssjukvård eller äldreboende eller med människor som har funktionsnedsättning.

 


VVS- och fastighetsprogrammet

VF – VVS- och fastighet (yrkesprogram)

Detta program riktar sig till dig som vill lära dig om tekniska system  i olika typer av fastigheter. VVS står för värme, ventilation och sanitet. Det är en omfattande bransch inom byggsektorn. Här får du lära dig om installation av värme- och ventilationssystem och drift. Du får också lära dig om förvaltning och underhåll.

 

Inriktningen Fastighet lär dig om fastigheters tekniska system fungerar t.ex. värme och ventilation.


Inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik handlar om installation och drift av t.ex. kyl- och frysdiskar eller isbanor.


Inriktningen Ventilationsteknik handlar om ventilationsystemens uppbyggnad och hur de kan fungera så bra som möjligt samt hur fel kan åtgärdas.


Inriktningen VVS innebär hur du praktiskt bygger t.ex värme- och sanitetssystem.

T.ex. får du lära dig svetsteknik.

 

Efter programmet kan du arbeta med någon av ovanstående områden. T.ex. fasighetsskötare, industrimontör, ventilationstekniker, isoleringsmontör.

 

Dessa yrken innebär ibland obekväma arbetsställningar.  


Teknikprogrammet

TE – Teknik (högskoleförberedande program)

Det här är för dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling. Du får lära dig hur du med hjälp av tekniken kan ta fram och utveckla produkter inom olika områden.

 


Inriktningen Design och produktutveckling, här är datorstyrd design och konstruktion i fokus.


Inriktningen Informations- och medieteknik handlar om att utveckla nya produkter och hitta nya användningsområden för digitala medier.


Inriktningen Produktionsteknik , här får du lära dig om produkter och företagande. Du får lära dig om de olika delarna i produktionen.


Inriktningen Samhällsbyggande och miljö handlar om hur samhällen och fastigheter kan byggas ur tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.


Inriktningen Teknikvetenskap ger en fördjupning i ämnena teknik, matematik och fysik. Denna inriktning bygger på att kunna skapa olika matematiska modeller.

 

Efter programmet är tanken att du ska studera vidare främst inom teknik- och naturvetenskapliga områden. Efter vidare utbildning kan du arbeta som t.ex. civilingenjör, högskoleingenjör, eller med arkitektur, konstruktion,  medieteknik, produktionsledning, produktutveckling, samhällsbyggnad och miljöteknik.


Samhällsvetenskapliga programmet

SA – Samhällsvetenskap (högskoleförberedande program)

Det här programmet är för dig som är intresserad av hur samhället fungerar och är uppbyggt. Vad som styr samhället. Du får lära dig att se hur förändringar påverkar både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv.

 

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper i människans sätt att agera och kommunicera. Du får också lära dig ledarskap och lärande.


Inriktningen Medier- information och kommunikation utbildar dig hur medierna påverkar samhället och dess roll. Du får lära dig skrivande, fotografering och interaktiva medier.


Inriktningen Samhällsvetenskap handlar om samhällets uppbyggnad och samhällets påverkan på människorna som lever i det.

 

Efter programmet är tanken att du ska studera vidare inom samhällsvetenskap t.ex. juridik, ekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, beteendevetenskap eller pedagogik. Efter det kan du t.ex. arbeta som lärare, journalist, jurist, studie- och yrkesvägledare, familjerådgivare, informatör.

 

Dessa yrken innebär ofta mycket kontakt med människor. Du behöver ha ett stort intresse av människor och deras livssituation.


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL – Restaurang- och livsmedel (yrkesprogram)

För dig som vill jobba inom restaurang och/eller med livsmedel.  Här kan du lära dig att laga mat eller att producera den.  Du får också chans att lära dig om restaurangbranschens delar med bl.a. annat service till restauranggäster.

 

Inriktningen Bageri och konditori är för dig som vill jobba med att baka bröd och göra tårtor och bakverk.


Inriktningen Färskvaror, delikatesser och Catering riktar sig mer mot att kunna arbeta med mat på olika sätt. Både när det gäller tillagning, råvaror och dukning.


Inriktningen Kök och servering innebär att lära dig om restaurangverksamheten och om matlagning och servering.

 

Efter programmet är tanken att du ska kunna arbeta som t.ex. bagare, konditor, kock, butikssäljare inom färskvaror och delikatess eller som servitör/servitris.

 

Dessa yrken innebär ofta arbete på kvällar och helger eller tidiga morgnar. Du kan också få stå och gå mycket.


Naturvetenskapliga programmet

NA – Naturvetenskap (högskoleförberedande)

Det här programmet riktar sig till dig som har intresse för vetenskap, fysik och matematik. Här får du utbilda dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser mycket matematik, fysik och kemi.

 

Inriktningen Naturvetenskap, här får du en fördjupning i biologi, fysik, kemi och matematik.


Inriktningen Naturvetenskap och samhälle  ger en bredare utbildning som även riktar in sig på samhällskunskap och geografi

 

Efter programmet läser du vidare på högskola inom naturvetenskap, matematik och teknik. Du kan bli bl.a. läkare, civilingenjör, högskoleingenjör, agronom, tandläkare, biolog.


Naturbruksprogrammet

NB – Naturbruk (yrkesprogram)

Det här programmet är för dig som gillar djur och natur. Här får du lära dig om arbete med jordbruk, skogsbruk eller djurvård. Du får lära dig hur du kan bruka naturen både ur ett ekonomiskt och ett hållbart perspektiv. Du får lära dig hur du kan starta eget företag.

 

Inriktningen Djur innebär arbete med att sköta djuranläggningar. Antingen smådjur, större som t.ex. hästar eller zooskötare.


Inriktningen Lantbruk handlar om hur ett jordbruk med mark, vatten, växter och djur drivs. Du får också lära dig hur tekniken på t.ex. maskiner fungerar och hur ekonomin ska skötas.


Inriktningen Skog riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med  skogen, att bruka den och ta hand om den.


Inriktningen Trädgård, här får du lära dig om växter, trädgårdsarbete och trådgårdsskötsel.

 

Efter programmet kan du arbeta som t.ex. djurvårdare, skogsvårdare, med  trädgårdsodling, lantbruk, som hästskötare med inriktning mot ridning eller som skogsmaskinförare.

 

Dessa yrken innebär mycket arbete utomhus.


Industritekniska programmet

IN – Industritekniska (yrkesprogram)

Här får du lära dig om industritekniska produkter. Du får lära dig om hela industriella tillverkningsprocessen. Du får lära dig hur utrustningen fungerar och hur du kan säkra produktionen.

 

Inriktningen Driftsäkerhet och underhåll  lär dig hur industrianläggningar drivs och hur du underhåller utrustning och anläggningar.


Inriktningen Processteknik får du lära dig hur produktionsutrustningen fungerar och vad den används till.


Inriktningen Produkt och maskinteknik ger dig kunskap om industriella utrustningar och olika material som används i produktionen.


Inriktningen Svetsteknik  utbildar dig till svetstekniker eller plåtbearbetning.

 

Efter programmet kan du jobba som t.ex. CNC-operatör, produktionstekniker, svetsare, processoperatör, livsmedelstekniker, laboratorietekniker.


Humanistiska programmet

HU – Humanistiska (högskoleförberedande program)

Det här är för dig som vill lära dig om hur samhället fungerar och fokuserar på språket och kulturen. Du får lära dig förstå människors idévärld och historia.

 

Inriktningen Kultur riktar sig till dig som gillar litteratur, filosofi och psykologi. Du får lära dig om människors olika kulturer och deras villkor och verksamheter.


Inriktningen Språk  innebär att språket står i fokus och du får fördjupade kunskaper i moderna språk t.e.x. tyska, franska och spanska. Du får också lära dig sambandet mellan språket, kulturen och samhället.

 

Efter programmet läser du vidare på högskola inom t.ex. språk, kommunikation, översättning, psykologi eller filosofi.

 


Hotell- och turismprogrammet

HT – Hotell- och turism (yrkesprogram)

För dig som vill arbeta med service till människor och vill lära dig om olika människors traditioner, sociala och kulturella behov. Du får lära dig att kommunicera på olika sätt, marknadsföring, planering och organisation.

 

Inriktningen Hotell och konferens riktar sig till dig som vill lära dig att organisera, planera och leda möten, evenemang och konferenser.


Inriktningen Turism och resor utbildar dig i att organisera, planera och leda resor, aktiviteter eller upplevelser.

 

Efter programmet kan du jobba som t.ex. reseguide, på en resebyrå, med turistinformation, bokning och försäljning av resor eller konferenser.

 

Dessa yrken ger dig möjlighet att resa mycket. Det innebär att vara hemifrån längre perioder då du t.ex. arbetar som reseguide.


Hantverksprogrammet

HV – Hantverk (yrkesprogram)

Detta program riktar sig till dig som vill jobba med någon form av hantverk. Här får du arbeta praktiskt och får lära dig att utveckla idéer och om hur du startar företag.

 

Inriktningen Finsnickeri innebär att arbeta med olika tillverkningsmetoder, material och hantering av verktyg inom snickeribranschen.


Inriktningen Florist handlar om arbete med växter allt från krukväxter till snittblommor. Du får lära dig att skapa vackra och välgjorda blomsterarrangemang.


Inriktningen Frisör, här får du lära dig olika tekniker, behandlingar och material för att kunna färga, permanenta eller klippa hår och göra frisyrer.


Inriktningen Textil design innebär att lära dig om konstruktion, tillverkningsmetoder och olika material inom textilbranschen.


Inriktningen Övriga hantverk lär dig andra hantverksyrken som t.ex. glasblåsare, stylist, tapetserare, guld- och silversmed.

 

Efter programmet kan du arbeta med det yrke du har utbildat dig till på programmet. Om du vill vidareutbilda dig kan högskolebehörighet krävas.


Handel- och administrationspogrammet

HA – Handel- och administration (yrkesprogram)

Här får du lära dig om handel och försäljning, men också varuflöden, inköp, marknadsföring. Du får lära dig om information och kommunikation samt kundservice.

 

Inriktningen Administrativ service lär dig om organisationen, ekonomi och personaladministration.


Inriktningen Handel och service innebär mer arbete med det som syns i butikerna, det kan vara inköp, försäljning till kunder, kundservice, leda och kontroller varuflöden.

 

Efter programmet kan du arbeta i butik eller på kontor som t.ex. redovisningsassistent, personalassistent, försäljare, inköpare.

 

Arbete inom handel innebär mycket kundkontakter. Det innebär ibland kritik eller klagomål på t.ex. en vara, men är ofta också positiva möten. 


Fordon- och transportprogrammet

FT – Fordons- och transport (yrkesprogram)

Det här programmet riktar sig till dig som är intresserad av fordon och dess teknik. Du kan lära dig om funktionen, konstruktionen och service av olika fordon. Eller så kan du lära dig om godshantering och säkerhet inom transport

 

Inriktningen Godshantering innebär att leda och kontrollera olika varu- och materialflöden på ett effektivt sätt och om lager- och terminalarbete.


Inriktningen Karosseri och lackering innebär arbete med att reparera bilskador och lackering av fordon.


Inriktningen Lastbil och mobila maskiner lär dig hur mekaniken fungerar på tunga fordon och mobila maskiner. Du får också lära dig att reparera tunga fordon och maskiner.


Inriktningen Personbil lär dig om mekaniken och reparation på lätta fordon t.ex. personbilar.


Inriktningen Transport handlar om att lära sig trafikkunskap, transportsystem och om hur du lär dig att leda och kontrollera t.e.x olika varu- och materialflöden så effektivt som möjligt.

 

På vissa skolor får du också körkort.

 

Efter programmet kan du arbeta som t.ex. bilmekaniker, yrkeschaufför, billackerare, terminalarbetare, bilskadereparatör.

 

Dessa yrken innebär ibland obekväma arbetsställningar. Yrkeschaufförer kan ha ett väldigt stillasittande arbete.


För att få högskolebehörighet behöver du kompletera med kurser. Prata med syv på din skola.


Estetiska programmet

ES – Estetiska (högskoleförberedande program)

För dig som vill uttrycka dig konstnärligt i någon form allt från att måla tavlor till att arbeta som skådespelare. För dig som vill arbeta skapande och lära dig om kultur och människans roll i samhället.

 

Inriktningen Bild- och formgivning, här får du lära dig att arbeta med bilder och form.


Inriktningen Dans handlar om att förmedla känslor och en berättelse i form av dans.


Inriktningen Estetik- och media är till för dig som vill lära dig om att kommunicera med hjälp av ljud, bild och berättande.


Inriktningen Musik ger en fördjupning i musik och kultur från olika tider. Här får du utvecklas inom ditt musikområde.


Inriktningen Teater är för dig som vill satsa på skådespelaryrket där du får tolka teater och berättande och lära dig att kommunicera genom olika sceniska uttryck.

 

Efter programmet är tanken att du ska fortsätta studera inom det område du har studerat på gymnasiet.

 

Du kan t.ex. bli skådespelare, fotograf, formgivare, designer, musiker.


El- och energiprogrammet

EE – El- och energi (yrkesprogram)

På det här programmet får du lära dig att installera och reparera tekniska artiklar. Här får du arbeta praktiskt. Du får lära dig om produktion, installation, och distribution av el-, energi och vattensystem.

 

Inriktningen Automation innebär planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem.


Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik innebär att installera, administrera, underhålla och reparera dator och kommunikationssystem.


Inriktningen Elteknik, här får du lära dig att installera, underhålla och reparera el-anläggningar, eldistributionsnäst, larm samt tv- och datanät.

 

Efter programmet kan du arbeta som t.ex. nätverkstekniker, installationselektriker, driftoperatör.

 

Dessa yrken är praktiska och inriktade på teknik och du får ofta vara ute hos kunder och arbeta. Det kan ibland innebära mycket resor för att utföra arbeten.


För att få högskolebehörighet behöver du kompletera med kurser. Prata med syv på din skola.


Ekonomiprogrammet

EK – Ekonomi (högskoleförberedande program)

Allt om företagets ekonomi, om lagar och om vårt rättsystems uppbyggnad. Om hur samhällets ekonomi är uppbyggd. Du får lära dig om hur företag blir till.

 

Inriktningen ekonomi  riktar sig till dig som är intresserad av att driva ett företag eller arbeta med marknadsföring, redovisning, kalkylering, organisationen eller ledarskap.

Inriktningen juridik handlar mer om att lära sig om rättssystemet.

 

Efter programmet kan du fortsätta studera ekonomi och/eller juridik. Du kan bli t.ex. civilekekonom, redovisningsekonom, jurist.

 

Detta är ett program som är riktat till dig som vill studera vidare efter gymnasiet inom ekonomi eller juridik.


Bygg- och anläggningsprogrammet

BA – Bygg- och anläggning (yrkesprogram)

Här får du utbildning i olika områden som har med byggnation att göra. Det kan röra sig om nybyggnation, renovering eller ombyggnad. Det kan också handla om att bygga vägar.


Inriktningen Anläggningsfordon handlar om markarbeten, vägarbeten och grävning. Det innebär att t.ex. köra grävmaskin.


Inriktningen Husbyggnad innebär att kunna bygga hus allt från att bygga nya hus till att renovera. Här kan du också lära dig att bygga broar.Inriktningen Mark och anläggning, här får du lära dig hur markabeten utförs på vägar, järnvägar och gröna ytor samt markarbeten för att göra husgrund.


Inriktningen Måleri  ger dig kunskap i både nymåleri och om ommålning.


Inriktningen Plåtslageri ger kunskap i design och funktion av byggnads- och ventilations plåtslageri.

 
Efter programmet kan du arbeta som golvläggare, murare, träarbetare (snickare), väg- och anläggningsarbetare, byggnadsplåtslagare.

Du behöver oftast arbeta ett visst antal år/timmar som lärling efter avslutad utbildning för att få full yrkeskompetens.

 

Dessa arbeten innebär mycket utomhusarbete och ibland tunga lyft.


För att få högskolebehörighet behöver du kompletera med kurser. Prata med syv på din skola.


Barn - och fritidsprogrammet

BF – Barn- och fritid (yrkesprogram)


För dig som vill arbeta med människor, både barn och vuxna. Du hjälper till att utveckla, stödja människor och assistera de.


Inriktningen Fritid och hälsa inriktar sig på arbete med friskvård och även fritidsverksamhet. Här får du lära dig om hur man får en bra hälsa och förebygger arbetsskador.


Inriktningen Pedagogiskt arbete handlar mer om barns utveckling och lärande.


Inriktningen  Socialt arbete innebär arbete med funktionshindrade och om sociala förhållanden.


Sen kan du arbeta t.ex. som barnskötare på ex. dagis, idrottspersonal, personlig assistent, personlig tränare.


Arbetet innebär mycket kontakt med människor och ta hand om och bry sig om människor.

För att få högskolebehörighet behöver du kompletera med kurser. Prata med syv på din skola.


Gymnasieprogram

Snart ska elever i årskurs 9 välja till gymnasiet. Jag kommer under de följande dagarna presentera gymnasieprogrammen i bokstavsordning ungefär tre/dag med början idag. Sista ansökningsdag till gymnasiet är 24 februari.

Programmen är:
Yrkesprogram
Barn- och fritid
Bygg- och anläggning
El- och energi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Hantverk
Hotell- och turism
Industritekniska
Naturbruk
Restaurang- och livsmedel
VVS- och fastighet
Vård- och omsorg

Högskoleförberedande program:
Ekonomi
Estetiska
Humanistiska
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknik

Betygen ändras

Betygen ändras fr.o.m HT 2011. Betygen kommer sedan istället för MVG, VG och G heta A,B,C,D,E och F. A ska motsvara Mycket Väl Godkänd och E motsvarar Godkänd. F motsvarar Icke Godkänd och streck underkänd. På högskolorna har det nya betygssystemet redan börjat att införas.
På grundskolor och gymnasium införs det HT 2011. Därför kommer betygen bli värda lite annorlunda också vilket ni kan se på bilden.

Det kan vara bra att veta när ni ska räkna ut meritvärdet.


RSS 2.0