Vad gör ni?

Jag skulle vilja veta vad ni jobbar med eller studerar till och hur ni kom fram till just det valet av studier eller yrke.

Syv söker jobb

Även studie- och yrkesvägledare som i dagligt tal ofta kallas för syvar behöver söka jobb. Jag är klar med en 3 år lång högskoleutbildning till studie- och yrkesvägledare i juni och får då examen.
Har nu börjat söka jobb.
Vad gör då en studie- och yrkesvägledare?
Han/hon har lite olika arbetsuppgifter beroende på var man jobbar. Det finns många olika ställen att jobba på. B.la. grundskola, gymnaisum, högskola, komvux, friskola, arbetsförmedlingen, olika rehabområden som t.ex. försäkringskassan.
På skolan har studie- och yrkesvägledaren ofta hand om studieplaneringen, praoplatser, enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet och gruppvägledningar för att ta reda på mer om sig själv. Det kan också omfatta information om t.ex. gymnasium eller högskola inför hela klasser eller på föräldramöten.
I jobbet ingår också en hel del administrativa uppgifter och en del möten ofta med elevvårdsteamet på skolan där även kurator, skolsköterska och rektor ofta ingår.
En studie- och yrkesvägledare ska framförallt uppmuntra och stötta andra människor vare sig det gäller ungdomar eller vuxna i sitt arbete till att själva vilja hitta ett passande jobb eller guida människor till att hitta rätt studier. I vissa fall kan studie- och yrkesvägledaren kallas för coach eftersom motiverande samtal, uppmuntran och att se olika mål och delmål ofta är ett viktigt inslag.

RSS 2.0