Antal som vill läsa på högskola

202 244 personer har anmält sig för att studera på högskola/universitet i vår. Det är en ökning med 1% mot förra året. De senaste fyra åren har studenterna ökat. Nytt rekord med andra ord i år igen. VHS (Verket för högskoleservice) menar att det beror på många ungdomar som har lämnat gymnasiet och som sen blir arbetslösa. Den nya tjänsten antagning.se tror Andreas Sandberg, chef på VHS för produktionssamordning också haft inverkan på att det är enklare att ansöka nu

 

Utbildningar som toppar popularitetlistan är som vanligt juristprogrammet i Stockholm och Uppsala tätt följt av läkarprogrammet vid karolinska institutet i Stockholm.

Läs mer


Utbildningar som ger jobb

Som gick att läsa i tidigare inlägg om högst lön... finns även på listan över utbildningar som ger jobb många av teknikutbildningarna högst.

 

YH-utbildningar verkar också vara en bra investering om man vill ha lite lättare att få jobb efter utbildningen. Enligt Katarina Hjernestam, rektor vid Yrkeshögskolan i Göteborg får 90-100% jobb efter avslutad utbildning.

Läs mer


Högst lön på vilka utbildningar?

Svenskt näringsliv har gjort en lista på vilka utbildningar som ger högst ingångslön.

De högsta lönerna efter examen finns inom teknik, ekonomi och statsvetenskap. Den allra högsta lönen av de får de som har examen från datateknik och som har studera antingen på KTH i Stockholm eller vid Uppsala universitet.

Se listan och läs mer här


Läxhjälp ökar

Läxhjälp blir allt vanligare i Sverige. Både när det gäller köpt hjälp och gratis. Behovet av skolornas egen läxhjälp har också ökat. Det är främst två grupper av elever som anlitar hjälpen. Dels de elever som har svårt att klara godkända betyg, men även de elever som vill höja ett redan bra betyg.

 

Rutavdraget gör att läxhjälpen blir billigare om man anlitar en barnpassare med pedagogiska inslag. Det är däremot inte tillåtet att få RUT avdrag för endast läxhjälpen. Skolor anlitar också läxhjälp från läxhjälpföretag. Då i första hand friskolor. Kommunala skolor går lite långsammare med, men det finns även kommunala skolor som har börjat anlita läxhjälp "utifrån".

 

Röda korset är en frivillig organisation som erbjuder läxhjälp. Henrik Nilsson, samordnare på Röda Korset vill betona att läxhjälpen inte ska ses som ersättning för pedagoger/lärare. Det är en hjälp som ska ske utöver "vanliga" undervisningen.

Källa: Sydsvenska Dagbladet 2011-10-10


Många vill bli mäklare

Mäklarutbildningar är väldigt populära. 749 personer sökte till 100 platser till våren. Det är en ökning med 50 % från förra året. Fastighetmäklarprogrammet i Malmö har kommit in bland de 10 populäraste utbildningarna.

Det är också rekormånga registerade mäklare.

 

Arbetsmarknaden anses ändå stabil.

Läs hela artikeln på allastudier.se


RSS 2.0