Livslångt lärande

Jag tänker på de kontraster som en arbetssökande kan råka ut för på arbetsmarknaden och även de som redan har en anställning för den delen.
På ena sidan talas det om att vara flexibel, vilja förändra sig och sin situation, vara anställningsbar och ständigt uppdaterad.
På den andra sidan ska elever veta redan i årskurs 9 och helst tidigare vad de vill arbeta med om 10 år för att kunna planera sitt gymnasieprogram efter det. Var tog då det livslånga lärandet vägen?
Jag upplever att det är en jättesvår ekvation att leva upp till. För det första är det inte många elever som vet i årskurs 9 vad de vill arbeta med om 10 år. Hela livet kan ju ändras med tiden.

Om t.ex. en elev som går ett yrkesförberedande program sen vill plugga på universitetet så är det svårare att läsa upp betygen på komvux eftersom de då hamnar i en annan urvalsgrupp till högskolan.

Ett livslångt lärande borde betyda tycker jag att en människa ska kunna ändra sig om den blir medveten om att den har gjort fel val som 15-åring.


C-uppsatsen

Nu är jag klar med de kurser som i gör att jag kan jobba som studie- och yrkesvägledare. Har endast C-uppsatsen kvar som vi ni har börjat på för att få examen och kanditatexamen i juni.

Det jag och min kurskompis har valt att skriva om är vad som är bakgrundsbeslutet till att kvinnor väljer att studera civilingenjörsprogrammet. Vi tror att det är bra som studie- och yrkesvägledare att veta hur kvinnor tänker som väljer att bryta sig ur mönstret och söka sig till en mansdominerad utbildning. Vi kommer välja en inriktning som är det.

Om vi hittar ett mönster iatt de t.ex. är påverkade hemifrån innebär det att de inte blir så påverkade av oss studie- och yrkesvägledare till sitt val. Om vi inte hittar något mönster innebär det att vi kanske har en positivi inverkan för valet.


Vad studerar ni?

Jag som ska bli studie- och yrkesvägledare är nyfiken på vad ni arbetar med eller studerar och vad bakgrunden till valet är?

Utlandsfödda högutbildade har svårare att få arbete

Det är hela 9 av 10 "svenskar" av de högutbildade som har jobb enligt SCB. Det är däremot bara 7 av 10 utlandsfödda som har arbete av högutbildade. (tv4, nyheterna, 2009) Det kan bero på språkliga svårigheter eller att arbetsgivarna har en viss förmåga att ibland bara vilja anställa "svenskar" vilket kan anses som diskriminerande. Nu ska de utlandsfödda få hjälp med att få arbete genom praktik. (tv4, nyheterna, 2009).

Jag kan tycka att det i sig är diskriminerande att behöva gå som praktikant när man har full utbildning.


Posten vill kringgå LAS

LAS
(Lagen om Anställningsskydd) innebär att den som har blivit sist anställd ska först sägas upp vid större uppsägningar. Detta innebär att någon som har arbetat länge på ett arbete bör sitta rätt säkert.
Nu visar det sig att ett så stort företag som Posten vill kringgå denna lag. De vill säga upp de anställda som inte klarar deras test för hur många brev de ska klara av att knappa in i timmen. De äldre var rädda för att de skulle bli bortskuffade av yngre vilket stärks av att 3 av 4 tillfrågade arbetsgivare skulle gärna byta ut de äldre mot yngre.

Källa: tv4, nyheterna, 2009


RSS 2.0