Saco studentmässa

Nu kan du besöka Sacos studentmässa i Stockholm.
 
Här finns många högskolor och universtiet, folkhögskolor, yrkesutbildningar, privata utbildningar samt representanter för utländksa utbildingar. Olika myndigheter, organisationer och arbetsgivare finns på plats.
 
Du får en bra möjlighet att bekanta dig med de olika högkskolorna och universiteten och arbetsgivare inför ditt kommande val till högskolan. Du kan få tips och idéer om framtida yrken.
 
I första hand är det elever i årskurs 3 på gymnasiet som brukar besöka mässan, men alla är välkomna.
 
Var: Älvsjömässan
När:2 - 4 december 2015
Tid: 2 och 3 december 09.00 - 16.00, 4 december 09.00 - 15.00.
 
Kostar: 50 kronor i entréavgift eller 30 kronor vid gruppbokning.
 
Källa: Saco, studentmässor

Var finns jobben i framtiden?

Saco har nu publierat listan över jobb som räknas som ett yrke att satsa på i framtiden för att lättare kunna få jobb.
 
De yrken du i så fall ska titta extra noga på är enligt listan:
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare i årskurs f-3 och 4-6
Matematiker och statistiker
Planeringsarkitekt
Receptarie och skolledare
Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist
Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 
Du kan läsa mer och även hitta listor med jobb i balans och där konkurrensen är stor på Saco

Gymnasieprogram som med större chans till jobb

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån är det stor chans till jobb efter gymnasiet om du har gått enregiprogrammet, fordons- och transportprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Det var 74% som fick jobb efter el- och energiprogrammet, 72% efter fordons- och transportprogrammet och 68% efter bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Det är ju tanken bakom yrkesprogram att det ska vara lättare att få jobb efter och att kunna börja jobba direkt efter gymnasiet.
 
Tyvärr så leder inte alla yrkesprogram lika lätt till jobb. Om du går restaurang- och livsmedelsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet kan det vara lite svårare med jobb.
 
Av de högskoleförberedande programmen var det högst andel av de elever som gått naturvetenskapliga programmet som valde att studera vidare. Även teknikprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet har många som studerar vidare.
 
Om man ser till män och kvinnor är det vanligare att män börjar jobba efter gymnasiet.
 
Källa: DN - Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Här finns jobben om fem år

Om du är akademiker har du goda jobbchanser. Störst chans har du som är gymnasielärare i yrkesämnen, biomedicinsk analytiker eller arbetsterapeut enligt Sacos Framtidsutsikter som ges ut varje år. Där går det att se prognoser för 60 olika yrken.
 
Det är alltid bra att utbilda sig, men beroende på yrke ser framtidsutsikterna lite olika ut ändå. Förutom att du i ska välja utbildning efter vad du är intresserad av är det också bra att veta vilka yrken som behövs mer eller mindre i framtiden.
 
Det är bäst när det är balans i yrket. Då finns tillräckligt många som söker jobb och det finns tillräckligt många lediga jobb.
 
Lista över yrken med liten konkurrens, yrken i balans och yrken med hög konkurrens hämtad från Saco
 
Yrken med liten konkurrens                            
Arbetsterapeut                                              
Audionom                                                     
Biomedicinsk analytiker                                 
Cytodiagnostiker                                           
Datavetare                                                                     
Djursjukskötare                                             
Gymnasielärare i yrkesämnen                                 
Kemist                                                         
Matematiker/statistiker                                  
Naturvetare inom arbetsmiljö                          
Naturvetare inom trädgård och landskap          
Planeringsarkitekt                                         
Receptarie                                                   
 
Balans                             
Agronom                                                                                           
InredningsarkitektBeteendevetare
Apotekare                         
Arbetsförmedlare               
Arkitekt  
Bibliotikarie                       
Brandingenjör                    
Civilekonom/ekonom  
Civilingenjör
Dietist 
Djurskyddsinspektör
Fysiker
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare
Kiropraktor                                                                
Landskapsarkitekt
Lantmästare
Logoped
Lots
Läkar
Lärare i grundskolans tidigare år, senare år och gymnasielärare i allmänna ämnen
Lärare/forskare vid universitet och högskolor
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Personalvetare
Psykolog
Sjukgymnast/fysioterapeut
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Skolledare
Socionom
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare
 
Yrken med stor konkurrens
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken  
Samhällsvetare
Veterinär

Sommarjobb

Om du går i 9:an eller på gymnasiet i år 1 eller 2 och inte redan sökt sommarjobb är det hög tid att göra det nu.
 
Varför sommarjobba?
 
Det är kanske din chans att ta dig in på arbetsmarknaden. Även om du inte tycker att det är det roligaste jobbet är det både en nyttig erfarenhet som dessutom ger pengar. Det ger också värdefull referens till nästa jobb du söker.
 
Det finns olika sätt att söka sommarjobb och även andra jobb på. Du kan gå direkt till de företag som i intresserar dig eller du kan svara på en annons eller skicka in en spontanansökan vilket innebär att du skickar en ansökan på jobb utan att företaget söker personal. Kanske finns någon släkting, eller någon annan du känner som kan erbjuda sommarjobb. Hör dig för lite överallt. En gammal praoplats kan också vara ett tips.
 
Många kommuner söker ungdomar som vill sommarjobba.
 
Du behöver skicka med ett CV och ett personligt brev.
 
Ett CV som ibland kallas meritförteckning innehåller uppgifter om dig, vad du har för erfarenheter, vad du gjort tidigare. Ett personligt brev, där har du chans att beskriva varför just du passar för jobbet och lite om dig själv. Skriv däremot inte för mycket som inte har med jobbet att göra, överdriv heller inte.
 
Mer tips finns i bloggen sommarjobben och på jobbkoll
 
Lycka till!
 
//Lise-Lotte, syv

Djur och natur

Fiskodlare

Hovslagare

Höstskötare

Trädgårdsmästare

Veterinär

Tillverkning och reparation

Hissmontör

Transport

Busschaufför

Flygledare

Flygtekniker

Lastbilsförare

Logistiker

Lots

Makinförare inom lantbruk

Maskinbefäl

Maskiningenjör

Matros

Skogsmaskinförare

Bygg, fastighet och anläggning

Anläggningsarbetare

Bergarbetare

Brunnsborrare

Distributionselektriker

Fastighetsskötare

Golvläggare

Ingenjör inom bygg

Ingenjör inom stål- och metallindustrin

Industrielektriker

Installationselektriker

Kyltekniker Murare

Målare

Plåtslagare

Saneringsarbetare

Sotare

Verkmästare

Kultur och media

Bibliotikarie

Danspedagog

Journalist

Skådespelare

Design, formgivning, grafiska, arkitektur

Bokbindare

Dekoratör

Fotograf

Kartingenjör

Illustratör

Industridesigner

Inredningsarkitekt

Modedesigner

Hantverk

Florist

Frisör

Glasmästar

Låssmed

Möbelsnickare

Perukmakare

Silversmed

Skomakare

Svetsare

Urmakare

Hotell och resor
Restaurang och livsmedel

 
 

Handel och administration


Data och IT


Kyrkligt arbete
Yrkesfilmer

 
Här kommer yrkesfilmer presenteras och fyllas på efter hand
 
Ekonomi och juridik
 
Hälsa och friskvård
 
Sjukvård
 
Naturvetenskap
 
Räddning och säkerhet 
 
Pedagogiskt arbete och vägledning
 
Kyrkligt arbete
 
Socialt arbete
 
Data och IT
 
Handel och administration
 
Restaurang och livsmedel
 
Hotell och resor
 
Hantverk
 
Design, formgivning, grafiska, arkitektur
 
Kultur och media
 
Bygg, fastighet och anläggning
 
Transport
 
Tillverkning och reparation
 
Djur och natur
 
 

Pedagogiskt arbete och vägledning


Räddning och säkerhet


Tidigare inlägg
RSS 2.0