Estetiska programmet populärast våren 2011

Estetiska programmet är det populäraste gymnasieprogrammet som elever gjorde flest sökningar på Gymnasium.se. Efter det kom Samhällvetenskapsprogrammet och på tredje plats Naturvetenskapsprogrammet.


Av hantverksprogrammen var Hantverksprogrammet populärast. På andra plats kom Naturbruksprogrammet och på tredje plats kom Fordon- och transportprogrammet.

 

Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program har ökat sen gymnasiereformen 2011 började gälla i år. Numera behövs kurser läggas till yrkesprogrammen för att få minst grundläggande behörighet till högskola. Det kan vara orsaken till att högskoleförberedande programmen har ökat i popularitet. Eleverna vill få fler valmöjligheter enligt Sofie Eriksson, informationschef på gymnasium.

Läs mer här


Studie- och yrkesvägledning redan i åk 7

Studie- och yrkesvägledare har oftast uppfattningen om att eleverna behöver studie- och yrkesvägledning tidigare än vad som är vanligt idag. I dagens läge sker det oftast i åk 9 när gymnasieinformation och vägledningssamtal börjar.


Eleverna behöver tidigare bli medvetna om gymnasieprogram och yrken inför framtida val. Redan i åk 7 borde studie- och yrkesvägledningen börja.


Det är många elever som väljer som kompisar eller föräldrar vill och inte som de själva. Det leder till att eleven senare kanske ångrar sig och hoppar av gymnasiet. Då får hon/han börja om på ett annat gymnasieprogram. Det är både kostsamt för kommunerna och jobbigt för eleven eftersom den behöver då gå 4-5 år på gymnasiet istället för 3 år som ett nationellt program är.


Matz Nilsson, utbildningsdirektör från Malmö tror att det är bättre om studie- och yrkesvägledningen skulle bli central. Alla studie- och yrkesvägledare i kommunen är samlade på samma plats. Då kan de samarbeta och utbyta erfarenheter och åsikter.


Källa: skolvärlden.se genom gymnasium.se

 

Kommentar: Elever som går i grundskolan skulle förmodligen inte komma till studie- och yrkesvägledaren om den var central. På grundskolan behöver nog studie- och yrkesvägledaren finnas på plats medan för gymnasium och vuxna kan det vara en bra idé.


Mindre pengar till Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet drabbas av nedskärningar. Det generella anslaget minskas med omkring 30 miljoner kronor. Pengarna kommer tas från grundutbildningen. Det kommer också tas pengar från forskningen från i första hand hästforskning.

 

Finansieringen tas bort helt från fortlöpande miljöanalys som SLU har haft som uppdrag i många år.

 

Detta beror på att regeringen gör en omfördelning av högskoleutbildningen. Tanken är att yrkesutbildningar ska få mer anslag som motsvarar arbetsmarknadens behov. Där finns utbildningar som t.ex. läkare eller civilingenjör.

Däremot får inte SLU:s utbildningar jägmästare och veterinär som är eftertraktade utbildningar någon del av den omfördelningen. Där kan istället antalet platser bli färre av besparingarna.

Läs mer här


50% av eleverna är rädda att misslyckas

Ungefär hälten av eleverna i grundskolan och gymnasiet är rädda för att misslyckas visar en undersökning gjord av Ung Röst. Ännu fler elever upplever stress i skolan. Flickor har en tendens att bli mer stressade. Var femte elev är rädd för att inte skolan ska kunna ge de hjälp.


En orosfaktor är att det är mycket vikarier. Vikarierna vet inte vilka elever som behöver hjälpen.


Läs mer här


Gymnasieelever byter ofta program

Vad beror det på att så många ungdomar byter gymnasieprogram? Var tionde gymnasieelev byter gymnasieprogram. Av någon anledning har dessa elever inte hamnat på "rätt" program. Vad detta kan bero på kan diskuteras. En av orsakerna tror skolverket beror på att det skulle kunna vara en bättre studie- och yrkesvägledning i skolorna. Då skulle eleverna kunna vara bättre förberedda för kommande gymnasieprogram.


Att ungdomarna byter gymnasieprogram gör att de får gå fler år på gymnasiet vilket kostar pengar för kommunerna. Enligt skolverket skulle dessa pengar kunna läggas på bättre studie- och yrkesvägledning.

Källa: SVT 20110831 genom gymnasium.se


Kommentar: Tyvärr är ofta studie- och yrkesvägledning inte speciellt prioriterad i skolorna. Det finns inte tid avsatt för studie- och yrkesvägledning i den utsträckning som behövs.


studera.nu flyttar webbanmälan

Fr.o.m 12 september 2012 flyttas anmälan till högskola och universitet från studera.nu till antagning.se. I fortsättningen kommer studera.nu vara en informationssida. Du som har registrerade uppgifter hos studera.nu kommer få de överflyttade till antagning.se.

Du kommer ha samma lösenord som tidigare. Läs mer på studera.nu


Viktiga datum

Gymnasievalet

Högskolan

Högskoleprovet

Tips om räknestuga

Jag läste ett tips från en student som bloggar på sacobloggen.se. Det handlade om räknestugor. Dit kan elever i högstadiet och gymnasiet gå för att få hjälp med matematik.  Hjälpen är gratis och alla är välkomna. Räknestugorna finns hos Mattecentrum som finns i Stockholm, Eskilstuna, Lund, Västerås, Luleå, Göteborg, Örebro, Umeå, Uppsala, Malmö och Linköping.


Även om du inte kan ta dig dit finns möjligheten att ställa frågor.


Är du intresserad, läs mer hos www.mattecentrum.se


Söka idrottsgymnasium

Till elever i åk 9. Du som tänker söka till ett idrottgymnasium antingen NIU (Nationell idrottsutbildning) eller RIG (Riksidrottsgymnasium) behöver vara medveten om att det är tidigare datum att söka till dessa gymnasium. Du går in på Riksidrottsförbundet för att se vilket idrottsförbund du ska skicka din ansökan till.

 

Du kommer sen få göra ett prov som visar om du kan komma in eller inte, sen gör du också en "vanlig" ansökan till gymnasiet i februari.

 

Prata med din Studie- och yrkesvägledare på skolan för att få reda på vilket datum som gäller för dig. Vissa idrottsgymnasium ska sökas redan i oktober.


Sök inte bluffuniversitet

Tyvärr finns universitet som har som enda verksamhet att utfärda falska exmen och betygshandlingar. Redan 2004 fanns 800 falska universitet. De falska universiteten ställer egentligen inga krav på någon prestation från eleven. Examen eller betygshandlingen är värdelös eftersom de falska universiteten inte blir kontrollerade av någon myndighet.

 

De falska universiteten flyttar ofta och de har ingen fast adress. Kommunikationen sker genom epost. Eftersom det har blivit vanligare att studera på distans kan dessa universitet marknadsföra sig som ett distansuniversitet.

Enligt HSV (Högskoleverket) kan du känna igen ett falskt universitet på följande sätt

 

 • Universitetet uppger antingen att de är ackrediterade av en icke-erkänd organisation eller så tonar de ned betydelsen av ackreditering. (För förteckningar över erkända ackrediteringsorganisationer, se Bluffuniversitet och falska examensbevis s. 39-40.)

 • Namnet på universitetet är snarlikt namnet på ett riktigt universitet i USA eller England, t.ex. "Oxford International University" — inte att förväxlas med det riktiga University of Oxford. Universitetet kan heta något på "American" och/eller "International", t.ex. "American World University".

 • Universitetet uppger en adress i ett område/land med svag lagstiftning inom utbildningsområdet, t.ex. i de amerikanska delstaterna Hawaii, Louisiana och Wyoming eller på mindre öar i Karibien och Stilla Havet.

 • Universitetet byter ofta adress och flyttar från delstat till delstat och land till land.

 • Universitetets adress är påhittad eller missvisande.

 • Universitetet saknar fysisk adress och kan endast kontaktas via e-post eller fax.

 • Antagningskraven är minimala.

 • Universitetet understryker på sin hemsida att det inte rör sig om ett bluffuniversitet.

 • Prisuppgifter avser kostnaden för betygshandlingarna — inte terminsavgiften.

 • Enbart arbetslivserfarenhet ligger till grund för examen.

 • Examenskraven är minimala och examen erhålls inom kortare tid än normalt (ibland inom några dagar).

 • Bild på betygshandlingarna förekommer på universitetets hemsida.

 • Logotyper från kända kreditkortsföretag är synliga på hemsidan.

 • Betygshandlingarna kan antedateras, det vill säga de förses med ett tidigare examensdatum än det verkliga.

Läs mer på HSV 


RSS 2.0