Försök med spetsutbildning

Spetsutbildningar finns på 20 gymnasieskolor. Det är inom ämnena matematik, humaniora, naturvetenskap och samhällskunskap som spetsutbildningarna finns. Utbildningarna är på gymnasienivå, men samarbete finns med högskolor. Eleverna får en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom dessa områden. Det kan förekomma tester för att bli antagen och utbildningarna är riksrekryterande vilket innebär att alla som är behöriga kan söka på samma villkor från hela landet. Det är ett försök som kommer pågå t.o.m 2014.

 

Johan Linder, undervisningsråd på skolverket visar upp en positiv bild både från elever och personal. Även högskolor och universitet ser positivt på utbildningarna.

Ändå är det svårt att locka elever att söka dessa utbildningar. Det är ofta elever från familjer med högre utbildningsbakgrund och elever som bor närmare skolan som söker utbildningen. Det är svårt att nå ut till elever i andra delar av landet och till elever med olika bakgrund.

 

Källa: Skolverket

 

Kommentar:

Här kan studie- och yrkesvägledare ta till sig något. Elever i åk 9 som är intresserade av just de ämnena som fördjupningen sker inom behöver få information om att spetsutbildningarna finns.


Antagningsregler till högskolan 2014

Regeringen har beslutat om nya antagningsregler till högskolan.

 

Fr.o.m. hösten 2014 kommer nya antagningsregler gälla för ansökan till högskolan.

 

För elever som har läst ett yrkesprogram som inte automatiskt blir behöriga till högskolan. Dessa elever har möjlighet att läsa till de kurser på komvux som krävs för att bli behöriga. När ansökan sedan görs till högskolan hamnar de inte längre i urvalsgrupp II som är kompletteringsgruppen utan i urvalsgrupp I. Det är gruppen som kommder direkt från gymnasiet.

 

Meritpoängen som nu även har omfattat områdeskurser som har varit speciellt viktiga för sökt högskoleutbildning försvinner då. Meritpoängen ska endast ges till matematik, engelska samt moderna språk. De meritpoäng eleven får på utökat program får enligt de nya reglerna räknas med.

Reglerna gäller endast för elever som går i den nya gymnasieskolan som börjar i år (2011).För de som redan har slutbetyg från gymnasiet gäller de gamla ansökningsreglerna.

Läs mer hos Regeringen


Färre studenter lånar pengar

Antalet studerande på högskola som tar studielån och studiebidrag har minskat. Minskingen är från 82 % för tio år sedan till 67,5 % idag. CSN (Centrala studiestödsnämen) som har gjort statistiken tror att minskningen beror på att det är fler ungdomar under 25 år som studerar på högskolan nu än tidigare.


Många av dessa ungdomar bor fortfarande hemma och får hjälp hemifrån med finansiering av studier.


En annan orsak kan vara att det har blivit tuffare återbetalningskrav på lånen. Förut betalade låntagaren 4% på inkomsten. När personen sen blev 65 år avskrevs lånet. Nu ska lånet vara färdigbetalt när personen är 65 år. Det är mer som ett banklån nu menar CSN.


Källa: unt.se genom studentum.se


17-åring slår rekord i att starta eget

17-åriga Jonas Djurstedt har slagit europeiskt rekord i att starta eget företag  innan 18 år enligt Almi företagspartner. Jonas från Västervik driver tre egna företag. Jonas började redan som 6-åring sälja jordgubbsplantor från föräldrarnas trädgårdsland. 


Hans drivkraft har han delvis fått av att ha lyssnat på föreläsning med Skyps grundare Niklas Zennström. Det väckte hans lust att starta och driva egna företag. Jonas Djurstedt satte upp målen på papper ovanför sängen för att kunna se det när han somnade och vaknade. Då skulle han inte glömma motivationen.


Hans företag är ett bemanningsföretag med 16 anställda som hyr ut städpersonal som cyklar. Där finns miljötänket med. Företaget har många kunder. Ett annat är AB Lyckliga hönor som var det första företaget han startade. Han har omkring 1000 hönor som går fritt. Äggen säljs. Tredje företaget heter Socky som tillverkar och säljer strumpklämmor. 


Samtidigt som Jonas driver företagen studerar han fortfarande. Det kan bli lite tufft ibland medger han.


Källa: nyheterna.net 


Kommentar: Det här är äkta entreprenörskap. En 17-åring som väljer att driva tre egna företag samtidigt som han studerar. Som Jonas beskriver kan det nog bli rätt tufft ibland att kombinera så mycket företagande med studier. Dygnet har bara 24 timmar.


Hantverkare tävlar i världsmästerskap

Den här veckan tävlar hantverkare i världsmästerskap. Yrken som tävlar är bl.a teletekniker, hudterapeut, florist, kock och bilmekaniker.

27 st. unga hantverkare under 23 år åker från Sverige för att tävla.

 

Simon Hyttsen är en av de tävlande. Han tävlar som teletekniker. Poäng får de av att dra kablar och få det att fungera samt hur snyggt det ser ut. Simon tränar mycket inför VM. Allt från materialträning till att skala kablar vilket kan vara svårt ibland. Kablarna skiljer sig åt.

Sverige brukar ofta hamna på plats 14-17. Schweiz brukar komma högt vilket kan bero på att de har en annan slags yrkesutbildning.


Läs mer på Sveriges Radio


RSS 2.0