Saco studentmässa

Nu kan du besöka Sacos studentmässa i Stockholm.
 
Här finns många högskolor och universtiet, folkhögskolor, yrkesutbildningar, privata utbildningar samt representanter för utländksa utbildingar. Olika myndigheter, organisationer och arbetsgivare finns på plats.
 
Du får en bra möjlighet att bekanta dig med de olika högkskolorna och universiteten och arbetsgivare inför ditt kommande val till högskolan. Du kan få tips och idéer om framtida yrken.
 
I första hand är det elever i årskurs 3 på gymnasiet som brukar besöka mässan, men alla är välkomna.
 
Var: Älvsjömässan
När:2 - 4 december 2015
Tid: 2 och 3 december 09.00 - 16.00, 4 december 09.00 - 15.00.
 
Kostar: 50 kronor i entréavgift eller 30 kronor vid gruppbokning.
 
Källa: Saco, studentmässor

Var finns jobben i framtiden?

Saco har nu publierat listan över jobb som räknas som ett yrke att satsa på i framtiden för att lättare kunna få jobb.
 
De yrken du i så fall ska titta extra noga på är enligt listan:
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Datavetare
Djursjukskötare
Inredningsarkitekt
Kemist
Lärare i årskurs f-3 och 4-6
Matematiker och statistiker
Planeringsarkitekt
Receptarie och skolledare
Speciallärare och specialpedagog
Tandhygienist
Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan
 
Du kan läsa mer och även hitta listor med jobb i balans och där konkurrensen är stor på Saco

Nytt läsår

Nu har de flesta börjat gymnasiet eller grundskolan för det här läsåret. Snart börjar även alla högskolestuderande. Det är alltid spännande i början av varje läsår.
 
För dig som börjar årskurs 9 stundar mycket atktiviteter om gymnasievalet som information, vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare, öppet hus på gymnasieskolor och praktikdagar för att sen avslutas med gymnaseivalet i februari.
 
För dig som börjar gymnasiet är det mycket nytt och mycket nya intryck och nya kompisar, lärare och skola. Nu får du chans att studera något inriktat på det som du är intresserad av och utveckla dig inom det.
 
Som högskolestuderande kanske du redan vet vad du vill bli eller så går du en enstaka kurs för att prova på något som kan tänkas bli en intressant utbildning i framtiden.
 
Vilken nivå du än studerar på är du välkommen att ställa frågor till mig som är studie- och yrkesvägledare i bloggen "fråga syv".
 
//Lise-Lotte, studie- och yrkesvägledare
 
 

Gymnasieprogram som med större chans till jobb

Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån är det stor chans till jobb efter gymnasiet om du har gått enregiprogrammet, fordons- och transportprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Det var 74% som fick jobb efter el- och energiprogrammet, 72% efter fordons- och transportprogrammet och 68% efter bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Det är ju tanken bakom yrkesprogram att det ska vara lättare att få jobb efter och att kunna börja jobba direkt efter gymnasiet.
 
Tyvärr så leder inte alla yrkesprogram lika lätt till jobb. Om du går restaurang- och livsmedelsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet kan det vara lite svårare med jobb.
 
Av de högskoleförberedande programmen var det högst andel av de elever som gått naturvetenskapliga programmet som valde att studera vidare. Även teknikprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet har många som studerar vidare.
 
Om man ser till män och kvinnor är det vanligare att män börjar jobba efter gymnasiet.
 
Källa: DN - Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Välkommen till en nystart

Nu börjar höstterminen för många studerande och kan vara både spännande och skrämmande. Vare sig du börjar gymnasiet eller högre utbldning är det en helt nu värld du kliver in i med förmodligen en massa frågor och funderingar som snurrar i huvudet.
 
Eller så har du börjat jobba igen efter semestern och känner att du skulle vilja göra någon förändring i livet vilket kan vara vanligt att känna så efter semestern.
 
Kanske har du börjat fundera på att börja plugga för att kunna byta jobb eller så har du som ska börja gymnasiet nästa år många frågor inför det.
 
Nu startar jag upp lite försiktigt igen. Det går bra att ställa frågor i tjänsten "Fråga syv". Välkommen

Bloggen vilande

Bloggen kommer vara vilande ett tag då jag har mycket andra uppdrag just nu. Hoppas kunna börja blogga igen till hösten 2014.
Under tiden kan du fortfarande se information om studier på olika nivåer. Det är endast blogginlägg, aktuellt och tjänsten "fråga syv" som inte kommer uppdateras på ett tag.
Eventuellt kommer bloggen övergå till en hemsida också, men det är inte klart än.
 
Hoppas förståelse finns och lycka till med Dina Studier...
 
Vänliga hälsningar
Lise-Lotte, syv
Dina Studier

Här finns jobben om fem år

Om du är akademiker har du goda jobbchanser. Störst chans har du som är gymnasielärare i yrkesämnen, biomedicinsk analytiker eller arbetsterapeut enligt Sacos Framtidsutsikter som ges ut varje år. Där går det att se prognoser för 60 olika yrken.
 
Det är alltid bra att utbilda sig, men beroende på yrke ser framtidsutsikterna lite olika ut ändå. Förutom att du i ska välja utbildning efter vad du är intresserad av är det också bra att veta vilka yrken som behövs mer eller mindre i framtiden.
 
Det är bäst när det är balans i yrket. Då finns tillräckligt många som söker jobb och det finns tillräckligt många lediga jobb.
 
Lista över yrken med liten konkurrens, yrken i balans och yrken med hög konkurrens hämtad från Saco
 
Yrken med liten konkurrens                            
Arbetsterapeut                                              
Audionom                                                     
Biomedicinsk analytiker                                 
Cytodiagnostiker                                           
Datavetare                                                                     
Djursjukskötare                                             
Gymnasielärare i yrkesämnen                                 
Kemist                                                         
Matematiker/statistiker                                  
Naturvetare inom arbetsmiljö                          
Naturvetare inom trädgård och landskap          
Planeringsarkitekt                                         
Receptarie                                                   
 
Balans                             
Agronom                                                                                           
InredningsarkitektBeteendevetare
Apotekare                         
Arbetsförmedlare               
Arkitekt  
Bibliotikarie                       
Brandingenjör                    
Civilekonom/ekonom  
Civilingenjör
Dietist 
Djurskyddsinspektör
Fysiker
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare
Kiropraktor                                                                
Landskapsarkitekt
Lantmästare
Logoped
Lots
Läkar
Lärare i grundskolans tidigare år, senare år och gymnasielärare i allmänna ämnen
Lärare/forskare vid universitet och högskolor
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Personalvetare
Psykolog
Sjukgymnast/fysioterapeut
Sjukhusfysiker
Skogsmästare
Skolledare
Socionom
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Tandläkare
 
Yrken med stor konkurrens
Biolog
Hälsovetare
Kommunikationsyrken
Musei- och kulturyrken  
Samhällsvetare
Veterinär

Facebookgrupp

Nu finns Facebookgruppen Dina Studier - Forum. Där kan du diskutera frågor på alla nivåer av studier. Vissa frågor kan du också få svar på av studie- och yrkesvägledare som är med i gruppen.
 
Välkommen.

Vägledardagen

Jag som är studie- och yrkesvägledare vill uppmärksamma vägledardagen 8 oktober. 
 
Studie-och yrkesvägledare stöttar i valet till gymnasiet, fortsatt utbildning och val av yrke. Studie- och yrkesvägledaren har yrkeskompetens att vägleda dig att själv kunna fatta rätt beslut genom att ställa frågor på ett speciellt sätt och leda samtalet på ett sätt som gör att du själv kan fatta beslut i val till utbildning/yrke.
 
Vi ska också ha en bred kunskap om utbildningssytem och arbetsmarknad och kunna visa dig var du själv kan hitta information.
 
De flesta studie- och yrkesvägledare har en studie- och yrkesvägledarexamen från en 3 år lång högskoleutbildning.
 
 
Vi jobbar inom skolan, på grundskolor, gymnasium/komvux, högskolor och yrkeshögskolor. Du kan också träffa oss på arbetsförmedlingen eller företag eller med rehabilitering.
 
Vi har enskilda samtal och gruppinformation ofta ordnar vi praktikplatser, särskilt på grundskolan. Det blir rätt mycket administrativa uppgifter också som studieplaner på gymnasium och komvux.  Studie- och yrkesvägledaren deltar också ofta i möten tillsammans med annan personal om elever.
 
Studie- och yrkesvägledare är en viktig resurs för hela samhället. Därför vill jag höja upp alla studie- och yrkesvägledare.
 
//Lise-Lotte, studie- och yrkesvägledare, Dina Studier 
 
 

Anmälan till högskola har öppnat

Nu har anmälan till högskolan för vårterminen 2014 öppnat. Sista ansökningsdag är 15 oktober (Några enstaka högskolor kan ha egna antagningsdatum). 
 
Det finns en mängd olika utbildningar att söka, både kurser och program. Oavsett vad du är intresserad av kan du läsa mer om utbildningarna på studera.nu.
Där kan du jämföra utbildningar och få mer information.
När du har bestämt dig vilken/vilka utbildningar du vill söka till gör du anmälan på  antagning.se.
 
Du kan ställa frågor om utbildningar i tjänsten "fråga syv" här på Dina Studier.

Industritekniska programmet ersätts

Det nuvarande industritekniska programmet på gymnasiet ska ersättas med ett teknikprogram.
 
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med endast krav på 8 godkända betyg medan teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med krav på minsta 12 godkända betyg.
 
Jan Björklund, utbildningsminister har presenterat hur det nya programmet ska se ut. Det ska bli en ny inriktning på teknikprogrammet som även ska leda till en yrkesexamen.
På det nuvarande teknikprogrammet får eleven en högskoleförberedande examen.
 
Den nya utbildningen ska börja gälla från och med 2015.
 
Det är många som är positiva både från arbetsgivarsidan och facket IF Metall.
Åke Svensson, VD på Teknikföretagen och Anders Ferbe från IF Metall tror att det kan ge en höjning av kompetensnivån inom industrin.
 
Redan nu jobbar teknikcollege och industrigymnasier åt det hållet som den nya utbildningen kommer bli åt.
Källa: Dagens arbete
 
Kommentar:
Det blir svårare att komma in på den nya utbildningen som kräver fler godkända betyg. Samtidigt är det nog många som inte känner till det nuvarande industriprogrammet och som därför inte söker till det som blir mer medvetna om möjligheterna med den nya inriktningen. Teknikprogrammet är ett mer välkänt program.
 
Det kan dock avskräcka studietrötta elever som är rädda för att de inte klarar av så mycket pluggande som teknikprogrammet idag innebär.
Dessa elever kanske därför inte vågar eller kan välja till den nya inritkningen på teknikprogrammet.
 
Skolan och vi studie- och yrkesvägledare behöver därför bli insatta i vad den nya inriktningen innebär så att vi kan förmedla det.
 
//Lise-Lotte, syv , Dina Studier

Trevlig sommar

Jag kommer nu inte blogga över sommaren. Därför hoppas jag du får en skön sommar så återkommer jag till hösten igen.
 

Sista dag omval Stockholms län, Håbo och Gnesta

Idag är sista dag för omval till gymnasiet om du bor i Stockholms län, Håbo eller Gnesta.

Du kan göra ditt val ända fram till midnatt.

Det går att ändra, lägga till eller ta bort utbildningar.

Om du undrar över något, prata med din syv.

Lycka till.

//Lise-Lotte, syv, Dina Studier


Sommarjobb

Om du går i 9:an eller på gymnasiet i år 1 eller 2 och inte redan sökt sommarjobb är det hög tid att göra det nu.
 
Varför sommarjobba?
 
Det är kanske din chans att ta dig in på arbetsmarknaden. Även om du inte tycker att det är det roligaste jobbet är det både en nyttig erfarenhet som dessutom ger pengar. Det ger också värdefull referens till nästa jobb du söker.
 
Det finns olika sätt att söka sommarjobb och även andra jobb på. Du kan gå direkt till de företag som i intresserar dig eller du kan svara på en annons eller skicka in en spontanansökan vilket innebär att du skickar en ansökan på jobb utan att företaget söker personal. Kanske finns någon släkting, eller någon annan du känner som kan erbjuda sommarjobb. Hör dig för lite överallt. En gammal praoplats kan också vara ett tips.
 
Många kommuner söker ungdomar som vill sommarjobba.
 
Du behöver skicka med ett CV och ett personligt brev.
 
Ett CV som ibland kallas meritförteckning innehåller uppgifter om dig, vad du har för erfarenheter, vad du gjort tidigare. Ett personligt brev, där har du chans att beskriva varför just du passar för jobbet och lite om dig själv. Skriv däremot inte för mycket som inte har med jobbet att göra, överdriv heller inte.
 
Mer tips finns i bloggen sommarjobben och på jobbkoll
 
Lycka till!
 
//Lise-Lotte, syv

Elever med Aspberger kan sina områden extemt bra

Många gånger finns personer med i filmer och tv-serier som har extremt lätt för att komma ihåg saker eller lära sig något speciellt. Elever i "verkligheten" som har dessa egenskaper kan ha Aspberger.
Dessa elever kan även ha svårt i sociala sammanhang med att läsa av andra människors känslor och uttryck. De kan även ha svårt för planerign och strukturering i vardagslivet.
 
Ofta är dessa elever väldigt duktiga  på något specifikt ämne. På vissa skolor finns just Aspbergerklasser. Lundellska gymnasiet i Uppsala har en sådan klass. Här är klasserna små och upplägget har en tydlig struktur. Elever med Aspberger har svårt att koncentrera sig om det blir för mycket störningar i klassrummet.
 
Expressen har gjort en artikel om Aspbergerklassen på Lundellska skolan och Nemi Pelgrom som är en av eleverna i Aspbergerklassen. Hon har bl.a lärt sig 2000 decimaler i Pi. Hon har problem med att göra "tråkiga saker" som hon inte gillar. Och på de skolor som har Aspbergerklasser är utbildningen anpassad efter individen. Där får eleven iställer göra det den är bra på och gillar.
 
Den nya gymnasiereformen har ställt till det för Aspbergerelever eftersom det ligger så mycket fokus på att kunna reflektera, analysera och organisera. De saker som Aspbergerelever har svårigheter med.
 
Trots att många fördomar finns ser det positivare ut idag än för några år sen eftersom det har blivit känt att dessa människor ibland har specialbegåvningar som många arbetsplatser skulle kunna ha nytta av.
 
Källa: Expressen
 
 
 
 

Glad Påsk

 

Djur och natur

Fiskodlare

Hovslagare

Höstskötare

Trädgårdsmästare

Veterinär

Tillverkning och reparation

Hissmontör

Transport

Busschaufför

Flygledare

Flygtekniker

Lastbilsförare

Logistiker

Lots

Makinförare inom lantbruk

Maskinbefäl

Maskiningenjör

Matros

Skogsmaskinförare

Bygg, fastighet och anläggning

Anläggningsarbetare

Bergarbetare

Brunnsborrare

Distributionselektriker

Fastighetsskötare

Golvläggare

Ingenjör inom bygg

Ingenjör inom stål- och metallindustrin

Industrielektriker

Installationselektriker

Kyltekniker Murare

Målare

Plåtslagare

Saneringsarbetare

Sotare

Verkmästare

Tidigare inlägg
RSS 2.0