Lite frågor

Jag skulle vilja veta lite om hur ni ser på studie- och yrkesvägledning på internet. Därför vore jag tacksam för om ni skulle kunna ta er tid att svara på den här enkäten.

1. Vad är din ålder?

2. Är du kvinna eller man?

3. Skulle du kunna tänka dig att anlita studie- och yrkesvägledning på internet?

4. Om du skulle kunna tänka dig det, vad skulle vara viktigt för dig då?

5. Skulle du helst vilja ha samtalen via chatt eller telefon t.ex. Skype?


6. Skulle du anlita tjänsten för att byta jobb?

7. Skulle du anlita tjänsten för att börja studera?


Dags att söka till högskola

Nu är det dags att söka till högskolan.
Sista ansökningsdag är 15 april.
Du söker till högskolan på studera.nu. Fr.o.m. hösten 2010  är det lite nya regler som gäller för att söka till högskolan.

För att söka till högskolan behöver du alltid ha grundläggande behörighet och i många fall även särskild behörighet. Det innebär att du behöver ha ett godkänt betyg i några ämnen som är relevanta för den sökta utbildningen. På kursernas och programmens hemsidor finns information om vilken behörighet som krävs.

Grundläggande behörighet har den som har gått ett fullständigt gymnasieprogram och har godkänt i minst 90% av kurserna d.v.s 2250 gymnasiepoäng. Du behöver vara godkänd i Matematik A, Engelska A samt Svenska A eller Svenska som andra språk. Du kan också vara behörig om du har studerat på komvux.

Nytt är att inte samlat betygsdokument gäller längre som behörighet, men om du hade ett samlat betygsdokument  som utgjorde minst 90% av 2500 poäng före 1/1 2010 kommer du även i fortsättningen att vara behörig. 

Reglerna har också ändrats angående urval. Mer om urval och behörighet kan du läsa här.


Om du vill söka till yrkeshöskolan är det myndigheten för yrkeshögskolan som du hittar utbildningarna hos.
De utbildningarna kräver också grundläggande högskolebehörighet och även ibland också särskild behörighet. De utbildningarna följer heller inte terminerna på samma sätt som "vanliga" högskolor, men de brukar ha sista ansökningsdag i april eller maj.

Sommarkurser

Nu är det dags att söka sommarkurser på högskola eller universitet. Kanske vill ni kompletera någon utbildning med en sommarkurs eller så kan det vara ett alternativ till ett sommarjobb.
Någon kanske bara vill lära sig något nytt.

Ni kan söka sommarkurser fram t.o.m. 15 mars.

Många sommarkurser är på distans.

Söker gör du på studera.nu


RSS 2.0