Dags för omval till gymnasiet

Snart får elever i årskurs 9 reda på sin preliminära antagning till gymnasiet. Nervöst och spännande för de flesta. Efter det har många intagningskanslier möjlighet till omval om eleven har ändrat sig och vill gå en annan utbildning på gymnasiet.

Du som är elev behöver ditt användarnamn och lösenord för att kunna se antagningsbesked och göra omval. Om du inte har användarnamn och lösenord kvar kan du prata med din studie- och yrkesvägledare på skolan.
De som inte är behöriga för det program är inte med i den premlinära antagningen och kan därför inte se den. Detta innebär inte att eleven inte kan bli behöriga under vårterminen eftersom det är det betyget eleven sen söker på.

Söka till högskolan

Vill påminna om att sista ansökningsdag till högskolan

är 15 april för att söka till höstens

utbildningar. Du söker på
studera.nu


RSS 2.0