GY 11

Nästa år börjar en ny gymnasiereforma att gälla. Det blir fler ämnen som eleverna ska ha godkänt i och IV ändras till fem introduktionsprogram istället. Och att yrkesprogram inte automatiskt får grundläggande behörighet till högskola som de har fått förut.

Detta innebär att det nu kommer finnas 18 nationella program varav 6 är högskoleförberedande och 12 är yrkesprogram.

På alla program ska eleven ha godkänt i matematik, svenska/svenska som andraspråk samt engelska. På de högskoleförberedande programmen behövs  förutom dessa tre ämnen godkänt i nio ämnen till. På Samhällsprogrammet, ekonominska samt humanistiska behöver godkänt i samhällskunskap, geografi, religion samt historia (SO) ingå i dessa tolv betyg.
På tekniska och natuvetenskapliga programmet behöver godkänt i kemi, biologi samt fysik (NO) ingå i dessa tolv betyg.

På estetiska räcker med godkänt i vilka ämnen nio ämnen som helt utöver matematik, svenska/svenska som andraspråk samt engelska.

Allt detta gör att det blir lite tuffare än förut att komma in på gymnasiet vilket kan leda till fler som behöver gå något av introduktionsprogrammen.

Viktigt är också att tänka på att yrkeprogrammen inte ger automatisk behörighet till högskola efter. Det kan behövas välja till något ämne på indviduellt val för att komma upp i högksolebehörighet.

Öppet hus brukar gymnasieskolorna ha någon/några kvällar mellan november - februari. Där får eleverna chans att titta runt på skolorna och fråga om olika program.


RSS 2.0