Resultat och omval till gymnasiet

Nu i dagarna kan elever i åk 9 se resultat från preliminära antagningen till gymnasiet 2012. Datumen varierar beroende på vilket antagningskansli du tillhör.

Strax efter det går det att göra omval. Många elever var osäkra inför första valet, nu finns chans att ändra valet om du vill ta bort, lägga till eller ändra ordning på dina val.
Ofta brukar antagningspoängen bli något högre på slutliga antagningen på sommaren. Det beror ofta på att många elever höjer betygen under våren och att några ändrar utbildningsvalen.
Tänk på att du gör så många val som möjligt för att inte missa chansen att komma in på ett gymnasium


Läs gärna guide till att välja gymnasieprogram och skola

Kortare yrkesutbildningar planeras

Regeringen har planer på att skapa yrkesutbildningar på gymnasiet som endast är 1-2 år långa. Där är tanken att eleverna enbart ska läsa yrkesämnen och inga teoretiska ämnen. Det förekommer en hel del avhopp redan i år 1 på gymnasiet som det ser ut i dagens gymnasieskola. Regeringen vill minska dessa avhopp genom denna nya form av gymnasieutbildning.

Eleverna ska bli klara att börja jobba direkt efter och de får ett "yrkeskunskapsbevis" istället för de "vanliga" yrkesprogrammens yrkesexamen. Den stora skillnaden blir alltså att yrkesprogram där även lärlingsutbildningen ingår kommer vara 3-åriga med teoretiska ämnen och dess nya utbildningar kommer vara 1-2 år utan några teoretiska ämnen. Varken på dagens yrkesprogram eller ännu mindre på de nya programmen kommer eleverna automatiskt bli högskolebehöriga vilket gör att de är tvungna att läsa in kurser för högskolebehörighet på t.ex komvux om de senare vill plugga vidare.

Jan Björklund tror att det ska motivera redan skoltrötta elever att slutföra den kortare utbildningen genom att de inte behöver läsa teoretiska ämnen och att den är mycket kortare.

Förslaget är fortfarande under beredning på utbildningsdepartementet. Tanken är att det ska tas i bruk i mindre skala läsåret 2013/2014 och i större skala läsåret 2015/2016.

Källa: SvD


Vårdyrken lättare att få jobb

Svenskt näringslivs nya rapport "Högskolekvalité 2012" visar att utbildningar som leder till yrken inom vården ger större chans till jobb 6-12 månader efter utbildningen. De utbildningarna där chanserna till jobb var mindre fanns inom naturvetenskapliga och humaniora.

Så många som 82% av de personer som läst till ett vårdyrke hade jobb efter 6-12 månader efter avslutad utbildning. Däremot hade inte alla av de ett kvalificerat arbete som motsvarade deras utbildningsnivå.

 

Patrick Krassén, högskolepolitisk expert från Svenskt näringsliv tror det beror på den i många fall dåliga samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det är betydligt större chans för studenter som har haft god kontakt med arbetslivet under utbildningen att både få ett jobb och ett kvalificerat jobb. Lönen ligger också högre för dessa personer.

Läs hela artikeln hos DN


RSS 2.0