Behörighet

Gymnasium
För att kunna söka till gymnasiet behöver du ha slutfört grundskola eller motsvarande. Behörigheten är olika beroende på om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att se vilka program som är vad kan du läsa om programmen.

Du ska vara mellan 16 och 20 år
Du får inte tidigare ha en slutförd gymnaiseutbildning

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs minst godkänt betyg i minst 8 ämnen varav minst godkänd i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

För behörighet för högskoleförberedande program krävs minst godkänt betyg i 12 ämnen varav minst godkänt i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Förutom svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs för ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet även SO ömnen vara minst betyget godkänt och för naturvetenskapliga-  och teknikprogrammet ska även NO ämnen vara minst betyget godkänt.
För estetiska programmet gäller vilka 9 andra ämnen som helst.
 
 

Högskola
Grundläggande behörighet
har du som gått ut en gymnasieutbildning eller motsvarande på till exempel komvux.
 
För dig som har börjat gymnasiet 2011  behöver du ha minst betyget E i minst 90% av fullständigt gymnasiebetyg som är 2500 gymnasiepoäng, alltså minst 2250 godkända gymnasiepoäng. 
 
Av de godkända betygen ska du ha minst betyget E i svenska 1 - 3, engelska 5 och 6, matamtik 1b eller 1c samt gymnasiearbete.
 
 
Om du har börjat vux 2012 behöver du har minst betyget E i 2250 gymnasiepoäng av 2400 gymnasiepoäng som du läser för att få en examen från komvux.
Av de godkända betygen ska du ha minst godkänt betyg i svenska 1 - 3, engelska 5 och 6, matamtik 1b eller 1c samt gymnasiearbete.
Du behöver även ha kurser i matematik som motsvarar de kurser som finns på gymnasieprogrammet som din utbildning motsvarar.
 
Förutom ovanstående behöver du ha godkända betyg i ett antal kurser i historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.
 
 
För dig som har fått betyg 2010-2013 behöver du minst betyget godkänt i minst 90% av fullständigt gymnasiebetyg, alltså minst 2250 godkända gymnasiepoäng. Det går också att få grundläggande behörighet på folkhögskola.

Av de godkända betygen ska du ha godkänt i Svenska A och B, engelska A samt matematik A.
 
Det går också att få grundläggande behörighet på folkhögskola.


Särskild behörighet krävs ofta till högskoleutbildningar. Det är särskilda kurser från gymnasiet som behövs för att komma in på många utbildningar på högskolenivå. De skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du vill söka till högskolan.

Du kan också vara behörig om du har reell kompetens vilket innebär att du har fått kunskaper någon annanstans till exempel genom arbete som gör att du ändå kan bli behörig.
 
För att se behörighet till äldre utbildning än 2010, se studera.nu, grundläggande behörighet till högskola, (öppnas i nytt fönster).


För att förbättra dina chanser att komma in till önskad utbildning kan du också göra högskoleprovet

Uppdaterad senast 2013-09-25

RSS 2.0