Svårare att få A än MVG

Enligt nya betygssystemet som är en femgradig skala, A-E ska A motsvara betyget MVG. I höst är det elever i åk.8 och elever första året på gymnasiet som är först ut at få betyg efter nya systemet.

Eftersom det är fem steg istället för tre kommer det bli riktigt svårt att få ett A även fast det motsvarar MVG i det gamla systemet. För att få ett A ska alla betygskriterier för A vara uppfyllda. På B ska till mesta delen betygskriterierna för A också vara uppfyllda. Vissa av eleverna hade fått ett MVG i gamla systemet

Det kan därför skapa en orättvisa när eleverna ska söka till högskolan tillsammans med elever som har fått betyg enligt gamla systemet.

 

Utbildningsminister Jan björklund tror att det kommer jämna ut sig eftersom några av betygen kommer vara högre och vissa lägre betyg.

Regeringen har bestämt att det inte kommer bli någon kvotgrupp för elever som söker från nya systemet när de ansöker till högskola.

Läs mer på SVT

 

Kommentar: Man får ändå anta att det kan bli en viss orättvisa första åren när elever från det gamla och nya systemet söker tillsammans. Därför kanske det hade varit att föredra en kvotgrupp.

//Lise-Lotte

 


Nationella prov blir olika värderade

Enligt en undersökning DN har gjort på 1300 skolor på betygsstatistik och nationella provresultat visar att skolorna sätter ofta inte betyg i förhållande till nationella provresultat. Nationella proven ska vara en vägledning att sätta betyg och att alla elever i hela landet får en likvärdig bedömning.

Trots det sätter många skolor andra betyg än vad nationella proven visar. I ungefär 90 skolor i Sverige är det 50 % av eleverna där inte betygen stämmer med nationella proven. Det är bara ett fåtal skolor som betyg stämmer mot nationella prov.

 

Samma sak visar en annan undersökning gjord av skolverket 2008 för gymnasieskolor.

När 8 av 10 skolor inte har samma betyg som på nationella proven kan det ifrågasättas om det är en likvärdig bedöming i hela Sverige. Elisabeth Porath Sjöö från skolinspektionen konstaterar att det finns många faktorer som spelar roll. Elisabeth Porath Sjöö menar vidare att nationella proven ändå bör kunna ge en vägledning om vilken nivå det ska vara.

Läs hela artikeln här


Kommentar: Om tanken är att nationella proven ska ligga till grund för betygen kan det ifrågasättas varför skolorna anammar det så olika. Samtidigt får man väga in att eleven kan t.ex ha varit lite sjuk eller i vissa fall där elever har diagnoser kan de ha glömt att ta medicin. I de fallen kan eleven ändå klara betygen utan att klara nationella proven. Därför blir det en svår avvägning.


RSS 2.0