Många studenter har höga förväntningar om arbete efter studier

Enligt tidningen studenliv är det många som studerar som har höga förväntningar om det yrke som de utbildar sig till. I vissa fall en drömbild som visar sig inte stämma med verkligheten. I många fall skapar sig studenten en bild av det yrke de utbildar sig till under utbildningens gång som kan komma att visa sig vara en drömbild.
Det yrket som var beskrivet i tidningen var sjuksköterska där många sen blir besvikna över hur mycket ansvar de får som de inte har varit förberedda på.
Källa: studentliv

Jag tror att det ibland kan vara så att många har en drömbild som sen visar sig inte stämma. Därför är det viktigt som studentliv också påpekar om man har möjlighet att göra en intervju eller besök på arbetsplatsen innan man söker jobb där är det en bra idé. Självklart är det inte alltid så att det finns den möjligheten. Det som är viktigt att veta är hur själva vardagliga arbetet ser ut.
Det är ju långt ifrån alltid som man får göra exakt de arbetsuppgifter som man är skolad till.
Ta reda på så grundligt som möjligt hur arbetsuppgifterna ser ut och vad arbetsgivaren förväntar sig av dig.


RSS 2.0