Komvux

Komvux eller kommunal vuxenutbildning är en studieform för dig som är minst 20 år eller har slutfört en gymnasieutbildning som är minst 3 år och behöver komplettera grundskolan eller gymnasiet. Komvux finns på grundskolenivå och gymnasial nivå.


På komvux kan du läsa om saknar vissa betyg från grundskolan eller gymnasiet, läsa in betyg för behörighet till högskola eller om du vill gå en gymnasial yrkesutbildning. Du kan läsa in hela eller delar av utbildningen och du kan läsa på distans, kvällar eller på dagarna.

På gymnasienivå läser du om du vill läsa in vissa kurser som du saknar eller om du vill läsa någon mer kurs för att få särskild behörighet till högskola. Du kan läsa fristående kurser, en yrkesutbildning eller en lärlingsutbildning.

Läroplanen följer gymnasieskolans läroplan.

Behörighet till högskola
Du kan läsa in betyg för behörighet till högskola.

Du kan antingen läsa in så att du får grundläggande behörighet, särskild behörighet eller göra en prövning för ett högre betyg i en kurs du redan har gått.

Om du har gått ett yrkesprogram på gymnasiet och inte har fått grundläggande behörighet ska ges möjlighet att läsa in den på komvux.

Om det finns färre platser än sökande till en högskoleutbildning görs ett urval. Då kan det vara bra att veta att om ska ha läst minst 2/3 av kurspoängen från komvux för att få söka till "direktgruppen", grupp I. Om du har färre kurser än 2/3 söker du i "kompletteringsgruppen", grupp II. 
Om du däremot har ett slutbetyg/gymnasiexamen söker du i både grupp I och II.


Prövning
Om du vill göra en prövning innebär det att du läser in kursen på egen hand och sen tentar av kursen i form av skrifligt och eller muntligt prov. Om du får ett högre betyg läggs det till jämförelsetalet istället för det gamla betyget. Detta sätt kallas att utbyteskomplettera.
Om du däremot meritkompletterar läser du in sådana kurser som du får meritpoäng att söka till högskolan för.

Om du kompletterar på komvux dina gymnasiestudier hamnar du både i urvalsgrupp I, direktvalsgruppen eftersom du söker på dina ursprungliga gymnasiebetyg och i urvalsgrupp II, kompletteringsgruppen, för dig som konkurrenskompletterat. Det kan öka chansen att komma in på den utbildning du vill gå. 

Om du gjort en behörighetskomplettering hamnar du endast i urvalsgrupp II, om du inte har läst ett yrkesprogram på gymnasiet och behöver komplettera för grundläggande behörighet till högskola.

Betyg
Du kan få ett samlat betygsdokument om du har läst enstaka kurser och vill ha ut betyg för dem. Du väljer vilka kurser du vill ha betyg för.

För att få slutbetyg från komvux behöver du ha vara godkänd i kärnämnena, men i övrigt kan du kombinera ihop din egen utbildning för att få ett slutbetyg. Du kan plocka kurser från olika gymnasieprogram tillsammans med kärnämnen.

Kärnämnen på komvux är:
  - Svenska eller svenska som andraspråk 
  - Engelska 
  - Matematik 
  - Naturkunskap 
  - Religionskunskap 
  - Samhällskunsakap 


Du kan läsa både kärnämnen och andra ämnen på komvux. 

Var kan du läsa?
Du läser i första hand i din hemkommun. Om du vill läsa i en annan kommun ska hemkommunen godkänna det eftersom hemkommunen betalar studieplatsen i den andra kommunen. Du har rätt att studera i en annan kommun om utbildningen inte finns i hemkommunen.
Den som bäst behöver utbildningen ska prioriteras.

 

Studieekonomi

När du studerar på komvux har du rätt till studiemedel från CSN.

Kontakta alltid studie- och yrkesvägledaren på komvux i din hemkomun om du vill läsa på komvux.

Senast uppdaterad 2013-10-22


RSS 2.0