Höjda behörighetskrav till gymnasiet ger färre behörighet

och med att kraven har höjts för elever som söker till gymnasiet blir färre elever behöriga till gymnasiet. Fr.o.m höstterminen 2011 har kraven höjts från att bara behövt vara godkänd i matematik, svenska och engelska till att eleverna behöver vara godkända i minst 8 ämnen. Då blir eleven ändå bara godkänd för ett yrkesprogram som i många fall inte längre automatiskt ger grundläggande behörighet till högskolan.

För att gå högskoleförberedande program krävs godkänt i 12 ämnen.

Fortfarande behöver eleverna vara godkända i matematik svenska och engelska.

De nya kraven har alltså delvis gjort att färre elever än förut i år är behöriga till gymnasiet. En annan orsak är att färre elever är godkända i matematik, svenska och engelska i år.

Främst märks minskningen  för  de elever som är  behöriga för alla program.

 

Tanken med höjda behörighetskrav är att eleverna ska klara gymnasiet bättre. Förut är det många som har börjat gymnasiet, men hoppat av.

Läs mer på Skolverket

För mig som studie- och yrkesvägledare vill jag trycka lite extra på att försöka redan i grundskolan att göra sitt bästa. Det som händer om man inte kommer in på ett nationellt program är att eleven får gå på ett introduktionsprogram för att senare bli behörig till ett nationellt program. Det innebär att eleven läser de ämnen som krävs för behörighet till ett nationellt program.

Om eleven känner att den behöver hjälp i skolan är det bra att prata med någon vuxen. Det finns oftast hjälp att få för att klara skolgången. Skolornas mål är att så många elever som möjligt ska bli godkända i alla ämnen.

Ett annat sätt att höja betyget lite är att välja ett modernt språk som från 2011 kommer ge ett betyg till.

 

Vissa elever kanske tänker att de senare kan plugga in behörighet om de t.ex endast är behöriga till ett yrkesprogram, men om ni har pluggat på komvux kan det sen vara svårare att komma in på högskolan. Så om ni vill gå ett yrkesprogram, tänk på om ni senare vill gå på högskolan att försöka få behörigheten redan på gymnasiet.


Praon på väg tillbaka?

Fler och fler kommuner och skolor har valt att ta bort eller minska praon i skolorna. En orsak kan vara att det är svårt att få företag att ta praoelever, en annan att det tar väldigt mycket tid i anspråk att skaffa praoplatser och administrera det.


Svensk näringsliv och Lärarnas riksförbund visar i en rapport att unga ofta saknar social kompetens och baskunskaper. Företag vill ha kompetensen, men ändå är det hög arbetslöshet bland unga. De vill vidare påvisa i rapporten att skolan brister i att utbilda och förbereda unga för dessa kompetenser. De ser också studie- och yrkesvägledare som en viktig del i arbetet mellan arbetsliv och skola.


Det är bara ett av tio företag som tycker att skolan förbereder eleverna väl inför arbetslivet.


Där kommer praon eller praktiken som det kallas för delvis in i bilden eftersom den ska hjälpa eleven att skapa den första kontakten med arbetslivet. Praon/praktiken gör att eleven får se hur det är på en "riktig" arbetsplats med allt från att komma i tid till att kunna kommunicera i fikarummet. Mette Mjelkner och Tobias Krantz som ligger bakom rapporten tycker att praktiken ska skrivas in i skollagen. De vill att det ska vara två veckors praktik i grundskolan och en vecka på gymnasiet.


Studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa eleverna hitta rätt bland yrken att praktisera på.


Skolan behöver också lära eleven läsa, skriva och räkna för att kunna klara sig i arbetslivet. Det borde ses som en självklarhet, men det är många elever som inte når målen. Eleven behöver få lära sig att använda tekniska hjälpmedel för att klara sig i arbetslivet.


Men det är inte bara lärarna som ska göra jobbet, även stat, kommun och näringsliv  m.fl. behöver hjälpa till.


Källa: DN


Viktiga datum högskoleprovet

Vår 2016

Provdag 9 april  Anmälan 15 februari

 

Höst 2016

Provdag 29 oktober  Anmälan 15 september

 

Anmälan till högskoleprovet


Senast uppdaterad 2015-08-24


Viktiga datum högskolan

Viktiga datum ansökan till högskolan


Vårterminen 2016

15 september  webbanmälan öppnar

15 oktober  sista dag för ansökan till vårterminen 2014

29 oktober  Sista dag att styrka avgiftsbefrielse* (Gäller inte dig som är svensk medborgare eller bor i Sverige)

November  Kontrolluppgifter skickas in


*Läs mer på antagning.se om anmälnings- och studieavgifter

Senast uppdaterad 2015-08-24


Viktiga datum gymnasievalet

Nov - dec                      Gymnasieskolorna har öppet hus


Början av januari       Lösenord skickas hem för att kunna ansöka på internet


Mitten av januari      Söka gymnasieutbildning på internet


Mitten av februari    Sista ansökningsdag till gymnasiet

OBS! Det är inte säkert att alla kanslier har ansökan på internet

 

Mitten av april           Preliminär antagning klar


Slutet av apri              Omval påbörjas (för de antagningskanslier som har omval)


Mitten av maj             Sista dag för omval

 

Slutet av juni              Resultat av slutlig antagning


slutet av juli                Sista dag att svara

 

Datumen kan skilja någon dag beroende på vilket antagningskansli det är


Brist på ingenjörer

Många undersökningar visar att det råder brist på ingenjörer, både högskoleingenjörer och civilingenjörer. Fram till 2025 kommer enligt ett pressmeddelande från Ingenjörssamfundet det vara stora pensionsavgångar som gör att det endast finns hälften av arbetskraften som behövs.


Inom statliga myndigheter, bolag och universitet väntas det bli ungefär minst 10 000 nya jobb för ingenjörer bara inom de närmaste fem åren.


Ingenjörssamfundet driver därför en tävling för elever i åk 6-9 som heter "Finn upp" som är ett led i att försöka locka fler elever att söka till så småningom en ingenjörsutbildning. Tävlingen är vart tredje år och däremellan kan lärarna använda materialet i skolarbetet. Läs mer här.


En förutsättning är ju att du bör vara intresserad av matematik och fysik som är den röda tråden i en ingenjörsutbildning, men sen handlar det också om design och teknik bland annat. Och det behövs fler tjejer inom detta område. Jag kan tycka att grundskolorna kanske skulle kunna göra ännu mera här genom att tjejer kan göra studiebesök på teknikprogrammet. Kanske att tjejer får prova på att designa någon teknik. Det finns säkert många tjejer som skulle vilja plugga det här, men ofta är det nog så att tjejer väljer som andra tjejer liksom killar väljer som andra killar.


Fler studenter hamnar i skuldfällan

För många studenter har studierna blivit en skuldfälla. Från 2005 har antalet studieskulder fördubblats för de med över en miljon . De flesta av de personer som har över en miljon i studieskulder har studerat utomlands.


Det kan bli svårigheter för dessa att betala tillbaka sina skulder.


Att det blir högre skulder för de som studerat utomlands kan bero på att det ibland är höga avgifter på utbildningar utomlands. enligt Annika Follin på CSN.


Det finns en gräns för hur många terminer studenter får studielån för, men summan ändras beroende på vilket land studenten studerar i. En utredning har påbörjats för att ändra att beloppen inte blir lika höga längre men det kommer gå att ta ett merkostnadslån som gör att det fortfarande går att få höga låneskulder.


Läs hela artikeln hos DN


Dags att anmäla sig till högskoleprovet

Idag öppnar anmälan för att göra högskoleprovet. Resultat från högskoleprovet kan förbättra chansen att komma in på högskola/universitet.

Sista ansökningsdag är 15 september och provdag är 29 oktober.

Du anmäler dig här

Antagningsbesked 2 klart

Nu är den andra antagningen till högskolan klar. Om det efter detta besked blir platser lediga är det högskolan eller universiteten själva som kallar reserverna.

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till utibildningar, läs mer här


RSS 2.0