Glad Påsk

 

Kvinnor har svårare att ta sig in på läkarprogrammet

Trots att det är 60% kvinnor som söker till läkarprogrammet är det lika många män och kvinnor som blir antagna.
Vad beror det på?
 
DN har i en artikel försökt klarlagt varför. Enligt Christina Cliffordson, högskolan Väst och Leif Strandberg från UHR (Universitets och högskolerådet) skulle det kunna bero på att högskoleprovet har fått en alltmer betydande roll i antagningen till högprestigefyllda utbildningar där de blivande studenterna har samma betyg.
 
Tyvärr har högskoleprovet den här höga betydelsen trots att det visar att det inte är avgörande för hur bra det sedan går på själva utbildningen utan där betyg är mer av betydelse. Cliffordson menar att män ur socialgrupp 1 oftare gör högskoleprovet och därför får in en slags rutin på hur det är uppbyggt. Det resulterar i att de får ett högre provresultat än kvinnorna vilket gynnar männen i antagningen.
 
I och med det nya högskoleprovet har det blivit ännu lättare för män och svårare för kvinnor att söka på högskoleprovet.
 
UHR föreslår att högskoleprovet ska få mindre betydelse eftersom det inte finns så mycket koppling till de ämnen man faktsigt läser på högskolan sen.
Cliffordson pekar mer på att det borde införas som nationella prov för de ämnen som ingår i sökt utbildning.
 
Läs hela artikeln och se filmen på DN

Inträdesprov

För dig som har sökt en estetisk utbildning till gymnasiet inom bild, musik, dans eller teater kommer du förmodligen få göra ett inträdesprov.

Om du sökt till bild och formgivning kommer du få skicka in ett arbetsprov, om du sökt till musik får du komma till skolan för ett prov inom det instrument eller sång du sökt till, om du sökt till dans får du göra ett dansprov och om du sökt till teater får du en monologtext att läsa upp.

Har du sökt till flera skolor får du göra prov på alla skolor du sökt till.

Även IB har intagningsprov i engelska och matematik samt en intervju.

Djur och natur

Fiskodlare

Hovslagare

Höstskötare

Trädgårdsmästare

Veterinär

Tillverkning och reparation

Hissmontör

Transport

Busschaufför

Flygledare

Flygtekniker

Lastbilsförare

Logistiker

Lots

Makinförare inom lantbruk

Maskinbefäl

Maskiningenjör

Matros

Skogsmaskinförare

Bygg, fastighet och anläggning

Anläggningsarbetare

Bergarbetare

Brunnsborrare

Distributionselektriker

Fastighetsskötare

Golvläggare

Ingenjör inom bygg

Ingenjör inom stål- och metallindustrin

Industrielektriker

Installationselektriker

Kyltekniker Murare

Målare

Plåtslagare

Saneringsarbetare

Sotare

Verkmästare

Kultur och media

Bibliotikarie

Danspedagog

Journalist

Skådespelare

Design, formgivning, grafiska, arkitektur

Bokbindare

Dekoratör

Fotograf

Kartingenjör

Illustratör

Industridesigner

Inredningsarkitekt

Modedesigner

RSS 2.0