Många elever hoppar av gymnasiet

Så mycket som 1/3 i genomsnitt av eleverna på gymnasiet hoppar av enligt en undersökning av Sveriges kommmuner och landsting (SKL).

 

Siffran ligger mellan 43% och 88% i avhopp från gymnasiet. De flesta avhoppen sker från yrkesprogrammen. Killar har en lite större risk att hoppa av och de flesta elever som avbryter gymnasiet går i åk 3.

 

SKL tror på fem strategier, "framgångsfaktorer" som ska minska avhoppen.

Skolans personal ska vara positiva och förtroendeingivande, tydliga mål, eleven ska få gå det program den vill gå och passar för. Skolan ska samarbeta med arbetslivet och se till elevernas behov.

Att se till elevernas behov förutsätter att skolan har en fungerande *elevhälsa.

 

Det behövs ett målinriktat och hårt arbete för att nå dessa mål av kommunerna och personalen, men det är viktigt både för eleven och samhället att så många elever som möjligt klarar sig igenom gymnasiet.

 

*Samarbete mellan rektorer, kurator, skolsköterska och ibland även studie- och yrkesvägledaren.

 

Källa: svt.se


RSS 2.0