Utbildningar som leder till jobb

Saco har precis kommit ut med sin årliga rapport om vilka yrken som blir brist på personal de närmaste fem åren. Enligt prognosen är de säkraste akademikeryrkena tandläkare, kiropraktor, audionom, sjukgymnast, lots och yrkeslärare på gymnasiet.
 
Prognosen baserar sig på arbetsgivarnas efterfrågan och hur många utbildade som finns inom respektive yrken. Ungefär 60 yrken finns med i rapporten.
 
Göran Arrius, Sacos ordförande vill tydliggöra att utbildning är viktigt och att valet till utbildning ska vara så välgrundat som möjligt. Han tror att förutom intresse och hjärta bör även valet styras av arbetsmarknad och hur konjunkturkänslig en arbetsmarknad är.
 
Ju högre utbildning desto mindre risk för arbetslöshet. Av akademikerutbildade var 2011 3,7% arbetslösa i jämförelse med hela befolkningen 7,5%.
 
Tandläkare pekas ut som det yrke som har godast chanser att få jobb inom.
 
Jobb som anses lite svalare är bl.a beteendevetare, hälsovetare, journalist, kommunikationsyrken, kulturyrken, samhällsvetare samt veterinär.
 
Eva Oscarsson, Sacos arbetsmarknadsexpert betonar att det ändå inte är säkert att de yrken som är minst konkurrens om inte alltid behöver vara det bästa valet. Det kan bero på t.ex att kanske inte så många vill jobba med det yrket eller att lönen inte är så bra.
Källa: DN
 
Se hela listan på yrken

Öppet hus på gymnasieskolor

Kunskap är nyckeln till att lättare kunna fatta rätt beslut. Ju mer du vet, desto bättre kan du sortera och välja ut vad som passar dig som ska välja till gymnasiet.
 
Det finns idag väldigt många fler inriktningar på programmen än bara för några år sen och då är det ännu viktigare att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om varje program och de skolor som har programmen.
 
En stor missuppfattning är ofta att vi som är studie- och yrkesvägledare (syv) ska svara på vad eleverna ska välja och vilken skola som är bäst.
Vi kommer varken säga vad du som elev ska välja eller vilken skola som är bäst för dig för det vet inte vi. Däremot kan vi svara på allmänna frågor och lotsa dig så att du själv kan komma fram till valet.
 
Det är endast du som person som vet vad som passar dig och dina behov. När du tittar på skola är det däremot viktigt att fråga så mycket som möjligt och det är där bl.a Öpppet hus  kommer in i bilden.
Det är ett jättebra tillfälle att träffa elever och lärare på skolan.
 
Det som kan vara bra att veta:
  • hur stor är skolan, hur många elever går där?
  • finns skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare?
  • finns matsal, idrottshall och bibliotek?
  • vilka programfördjupningar har skolan?
  • vilka individuella val finns?
  • kan skolan erbjuda hjälp om du t.ex behöver mer hjälp i matematik eller har dyslexi
  • vad har skolan för arbetssätt? Vissa skolor kan t.ex ha lektioner halva dagen och sen får du plugga hemifrån resten, någon annan skola kanske jobbar med case där du som elev får lösa situationer och problem från verkligheten medan en annan skola kanske jobbar med fler ämnen i samma projekt. Vad passar dig?
  • hur ser samarbetet med näringsliv, arbetsliv och skola ut? 
  • finns någon elevförening och aktiviteter?
  • om du inte trivs på ett program, hur ser möjligheten ut att byta program?
Sen är det bra att tänka på var skolan ligger. Om den ligger långt bort, kan du då tänka dig att åka vägen i tre år?
 
I vilket fall om du är osäker på program eller skola behöver du ta reda på mer fakta. När du har tagit reda på det kan du börja sortera och rangordna både program och skolor.
 
Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare som kan stötta dig att själv komma fram till så rätt val som möjligt.
Tyvärr blir det inte alltid rätt val och då går det att ändra sig även om det är bäst för dig om du kommer rätt från början.
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0