Yrkeshögskola

Yrkeshögkolan kanske är okänd för många i jämförelse med "traditionell" högskola.Det är en eftergymnasial utbildning. Yrkeshögskola elle KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildning) är mer inriktade mot ett specifikt yrke och specialisering. Utibildningen kan vara från 1 år och uppåt. KY-utbildningarna är tänkta att övergå i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan ses som ett alternativ till högskolan. Te.x om du är intresserad av ett speciell inriktning eller ett yrke. Eller om du inte vill studera så länge.
Det är mycket praktik på utbildningarna. Minst 1/3 är LIA (Lärande I Arbete) som motsvarar praktik. Därför har utbildningarna närhet till arbetslivet vilket gör det lättare att komma ut i arbete.

Yrkeshögskoleutbildning finns inom många bransher där det kommer bli eller är brist på arbetskraft. Utbildningarna är därför gällande i ungefär 5 år, sen kommer nya utbildningar.
Utbildningarna söks hos respektive utbildningsanordnare. Oftast söks de i maj, men vissa utbildningar börjar när som helst under året.
Hos Yhmyndigheten hittar du utbildningar.
Behörigheten skiljer sig något åt från högskolebehörighet.

"Grundläggande behörighet för Yh-utbildning

Behörigheten för yrkeshögskoleutbildning skiljer sig från kvalificerad yrkesutbildning (Ky-utbildning) och högskoleutbildning.

Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som uppfyller något av följande:

1.                                        Har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
Gäller den som har slutbetyg från och med 2003.
Man ska ha lägst betyget Godkänt på sammanlagt minst 2 250 poäng i sitt slutbetyg från gymnasieskolan. Några krav på betyg i speciella kurser finns inte.

2.                                        Har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
Gäller den som har slutbetyg från och med 2003. 
Man ska ha lägst betyget Godkänt på sammanlagt minst 2 250 poäng i sitt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning. Några krav på betyg i speciella kurser finns inte.

3.                                        Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2 ovan
Den som till exempel har intyg om behörighet till högskolestudier från folkhögskola, ett äldre gymnasiebetyg eller ett äldre betyg från kommunal vuxenutbildning från tiden före 2003 kan vara behörig enligt denna punkt. 
Sökande vars avslutade utländska gymnasieutbildning bedömts av VHS (Verket för högskoleservice) behörighetsprövas också under denna punkt. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att ta in dokument och göra bedömningen. Ta därför kontakt med utbildningsanordnaren om du har fler frågor om detta."

Källa: Yhmyndigheten

 

YH-myndigheten ansvarar för yrkeshögskoleutbildningar och ser över arbetsmarknadens behov av arbetskraft och godkänner även utbildningsanordnare.

Yrkeshögskola/ky


Den nya yrkeshögskolan som växer fram bygger på den gamla idén om kvalificerad yrkesutbildning. Det är utbildningar som utbildar inom vissa områden och ofta ger spetskompetens vilket betyder att utbildningen inte är så bred, men förbereder för ett specifikt yrke.

Utbildningen varvar praktik med teori. Praktiken som där kallas LIA (Lärande I Arbete) utgör ungefär 1/3 av utbildningstiden. Där kan viktiga kontakter knytas som ofta leder till anställning efter avslutad utbildning.

Utbildningarna är ofta kortare än högksoleutbildningar från sex månader till ungefär tre år. De finns i alla branscher, men startar inte om det inte finns tillräckligt stor efterfrågan på arbetskraft inom det området.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du kan läsa mer om studiemedel på CSN.

Det krävs grundläggande behörighet för att söka till yrkeshögskolan.

Poängen räknas inte lika som högskolepoäng utan ett poäng är en veckas studier på yrkeshögskolan.

Ansökan sker hos varje utbildningsanordnare, men du kan hitta de flesta yrkeshögskoleutbildningarna på myndigheten för yrkeshögskolan.


RSS 2.0