Större krav på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har ändrats väsentligt de senaste 20 åren. Dagens ungdomar som ska ut i arbetslivet behöver vara flexibla, ha lätt för att samarbeta, men även kunna ta egna initiativ och även ha social kompetens. Förr kunde någon vara duktig på en viss arbetsuppgift och också jobba med det utan att behöva ha så mycket social kompetens. T.ex. en tystlåten person som var duktig på att konstruera någonting behövde inte samtidigt vara sällskaplig.


Vad innebär då social kompetens? Jo, att personen behöver kunna kommunicera med andra medarbetare, samarbeta och vara lyhörd och trevligt. Kunna hantera t.ex. konflikter med eventuella kunder/klienter/elever. Veta hur man uppträder i olika situationer med olika människor. För personer med t.ex ADHD kan detta vara ett problem.


I många fall ska t.ex. en bilmekaniker kunna ta emot kunden när den lämnar in bilen och sen serva bilen och sen vara den person som lämnar ut bilen och har kontakten med kunden. Detta gör att arbetstagaren behöver ha en bredare kompentens i många fall, men också helst ha någon form av spetskompetens.


Det förekommer också fler anställningar som bara är visstidsanställningar eller projekt. Det gör att den anställde kan uppfatta jobbet som otryggt. Medan vissa kanske tycker om att prova nya utmaningar med jämna mellanrum.


Med den ständiga förändringen i samhället och i arbetslivet gäller det också att vara flexibel och kunna planera om, ändra arbetsuppgifter eller kunna förflytta sig lättare. Allt detta kan göra att den anställde kan känna sig stressad över situationen. Att inte räcka till.


För några kanske det passar och för några inte. Men jag tror att dagens ungdom blir tränade för det här redan i skolan. Redan i skolan skapas en helhet och samband och eleven tränas för att kunna ta egna initiativ och vara flexibel, men även om man blir tränad för det passar det inte alla. För de som har jobbat några år och är "inarbetade" på "det gamla" kan det ta längre tid att komma in i denna föränderliga tid.


Sommarlov

Visa sommar01.jpg i bildspelNu har skolorna slutat och en välbehövlig sommarledighet har tagit vid. En del kanske är lediga hela sommaren medan vissa jobbar lite. Att sommarjobba blir nog allt vanligare. Till hösten väntar gymnasiet för de som har gått ut 9:an nu i vår och för de som har gått ut gymnasiet väntar kanske jobb eller vidare utbildning på t.ex. högskola, yrkeshögskola eller någon annan utbildning. I vilket fall som helst så hoppas jag att ni får en så bra sommar som möjligt.


Jag kommer fortsätta blogga lite under sommaren också, men kanske i mindre skala.


Examen


Skolk införs i skolbetyget

Tanken är att "olovlig frånvaro" eller det som kallas skolk ska kunna skrivas in i terminsbetyget. Folkpartiet har velat få in det i betygen länge. Det ska dock inte föras in i slutbetyget i gymnasiet.


Det här är en följd av alldeles för mycket frånvaro enligt statistik från Skolverket.


Det är långt ifrån alla som är eniga om att detta är en bra lösning för att få ordning på den höga frånvaron.


Både Skolverket och Skolinspektionen är tveksamma till förslaget. De tror att det kan vara svårt att tolka vad som ska anses som skolk. Ska t.ex sen ankomst vara frånvaro eller om någon är närvarande på idrotten, men inte är ombytt? Även Håkan Juholt (S) är kritisk till att införa uppgifter om "olovlig frånvaro" i betyget eftersom det kan slå hårt mot t.ex de som är mobbade.


Eleverorganisationer menar att det är svårt att bedöma skolket när man inte vet orsaken. Sveriges elevråds centralorganisation (SECO) menar att det är kunskap som ska visas i betyget. Läs mer om SECOs åsikt.

Läs hela artiklarna på  SvD & DN


Lärarlegitimation

Från hösten 2011 införs lärarlegitimaiton. Lärarlegitimationen kan utfärdas först när läraren har arbetat ett år som kallas introduktionsperiod. Under tiden ska läraren visa kunskaper i att undervisa, kunskaper om ämnen, visa ledarskapsegenskaper. Läraren ska även kunna utvärdera samt kunna styrdokument som lagar och regler för skolan. Först efter detta år kan läraren ansöka om lärarlegitimationen. Dessa kunskaper bygger på lärarutbildningen, men även forskning från bl.a Sverige.


Den som redan har lärarexamen och har arbetat minst ett år som lärare räcker att den ansöker om lärarlegitimation

Läs vidare hos skolverket

Källa: Skolverket


RSS 2.0