Antagningsregler till högskolan 2014

Regeringen har beslutat om nya antagningsregler till högskolan.

 

Fr.o.m. hösten 2014 kommer nya antagningsregler gälla för ansökan till högskolan.

 

För elever som har läst ett yrkesprogram som inte automatiskt blir behöriga till högskolan. Dessa elever har möjlighet att läsa till de kurser på komvux som krävs för att bli behöriga. När ansökan sedan görs till högskolan hamnar de inte längre i urvalsgrupp II som är kompletteringsgruppen utan i urvalsgrupp I. Det är gruppen som kommder direkt från gymnasiet.

 

Meritpoängen som nu även har omfattat områdeskurser som har varit speciellt viktiga för sökt högskoleutbildning försvinner då. Meritpoängen ska endast ges till matematik, engelska samt moderna språk. De meritpoäng eleven får på utökat program får enligt de nya reglerna räknas med.

Reglerna gäller endast för elever som går i den nya gymnasieskolan som börjar i år (2011).För de som redan har slutbetyg från gymnasiet gäller de gamla ansökningsreglerna.

Läs mer hos Regeringen


Mindre pengar till Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet drabbas av nedskärningar. Det generella anslaget minskas med omkring 30 miljoner kronor. Pengarna kommer tas från grundutbildningen. Det kommer också tas pengar från forskningen från i första hand hästforskning.

 

Finansieringen tas bort helt från fortlöpande miljöanalys som SLU har haft som uppdrag i många år.

 

Detta beror på att regeringen gör en omfördelning av högskoleutbildningen. Tanken är att yrkesutbildningar ska få mer anslag som motsvarar arbetsmarknadens behov. Där finns utbildningar som t.ex. läkare eller civilingenjör.

Däremot får inte SLU:s utbildningar jägmästare och veterinär som är eftertraktade utbildningar någon del av den omfördelningen. Där kan istället antalet platser bli färre av besparingarna.

Läs mer här


studera.nu flyttar webbanmälan

Fr.o.m 12 september 2012 flyttas anmälan till högskola och universitet från studera.nu till antagning.se. I fortsättningen kommer studera.nu vara en informationssida. Du som har registrerade uppgifter hos studera.nu kommer få de överflyttade till antagning.se.

Du kommer ha samma lösenord som tidigare. Läs mer på studera.nu


Viktiga datum högskoleprovet

Vår 2016

Provdag 9 april  Anmälan 15 februari

 

Höst 2016

Provdag 29 oktober  Anmälan 15 september

 

Anmälan till högskoleprovet


Senast uppdaterad 2015-08-24


Viktiga datum högskolan

Viktiga datum ansökan till högskolan


Vårterminen 2016

15 september  webbanmälan öppnar

15 oktober  sista dag för ansökan till vårterminen 2014

29 oktober  Sista dag att styrka avgiftsbefrielse* (Gäller inte dig som är svensk medborgare eller bor i Sverige)

November  Kontrolluppgifter skickas in


*Läs mer på antagning.se om anmälnings- och studieavgifter

Senast uppdaterad 2015-08-24


Antagningsbesked 2 klart

Nu är den andra antagningen till högskolan klar. Om det efter detta besked blir platser lediga är det högskolan eller universiteten själva som kallar reserverna.

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till utibildningar, läs mer här


Första antagning klar till högskolan

Sen några dagar är den första antagningnen klar till högskolan.

Sista svarsdag är 1 augusti, men gäller bara för er som tänker tacka ja till er utbildning. Det här gäller även om du har en reservplats. Om du inte tackar ja förlorar du din plats. Du svarar ja på studera.nu.
Många har kommit in på sitt förstahandsval och några har reservplats eller har kommit in på ett annat val. Några har tyvärr blivit besvikna för att de inte kom in. Många utbildningar kan vara svåra att komma in på, t.ex. läkarutbildningen. Ett alternativ kan vara att göra högskoleprovet för att förbättra chanserna till nästa gång.

Studiemedel höjs 1 juli

Studiemedlen höjs fr.o.m. 1 juli 2011. Det är lånedelen som höjs med 116:-/vecka. Läs mer på CSN.

Sen anmälan till högskola

Fortfarande går det att lägga till en sen anmälan till många utbildningar på högskolan. Även fast sista ansökningsdag var 15 april är det många högskoleutbildningar som har lediga platser.

studera.nu kan du hitta utbildningar och lägga till de om de fortfarande har en "lägg till" knapp. Men ge inte upp även om de inte har det. Kanske utbildningen vill att du ska kontakta de för att få reda på lediga platser.

Du bör vara medveten om att en sen ansökan enast tas emot "i mån av tid" (studera.nu) vilket innebär att om det blir lediga platser så tilldelas de efter datumen sen anmälan har kommit in.

Du kan också lägga till utbildningar till den tidigare ansökan genom att göra en sen anmälan. Eller om du har blivit struken från en utbildning som har varit lägre rangordnade och du hellre vill gå den kan du återanmäla dig genom en sen anmälan.

Källa: studera.nu

Söka till högskolan

Vill påminna om att sista ansökningsdag till högskolan

är 15 april för att söka till höstens

utbildningar. Du söker på
studera.nu


Studera på distans eller campus

Nu börjar det bli dags att välja till högskolan. Sista ansökningsdag är 15 april. Det finns en mängd olika utbildningar och kurser.
En del väljer att studera på distans vilket kan vara bra om du t.ex. arbetar också eller om du bor långt från utbildningen eller har små barn. Det kan också finnas medicinska skäl att studera på distans. Det finns vissa utbildningar som inte har några sammankomster alls utan helt studeras från datorn. Sen är det andra utbildningar som också är på distans, men har några dagars närvaro per termin.
Det som kan vara nackdel med att studera på distans är att det kan ta längre tid att få svar på t.ex. en fråga som rör ett studieuppgift. Det kan också bli rätt ensamt eftersom du studerar den mesta tiden själv.

Om du känner att du vill har mer tillgång till hjälp under studietiden och mer umgås och studera med studiekompisar är campus ett bättre alterantiv. Att studera på campus innebär att du har platsförlagda föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
Även på distans har du seminsarier och sammankomster via datorn eller telefon, men det blir ju inte riktigt samma sak som att träffas i verkligheten.

Om du har frågor kring högskolestudier får du gärna ställa frågor till syven som finns under fliken Fråga syv.

Om du vill se mer information om och söka utbildningar kan du gå in på studera.nu.

Sommarkurser

Nu är det dags att söka till sommarkurser på högskolan. Det finns en mängd olika kurser för alla önskemål. Sommarkurserna är ofta på halvfart, men några kurser finns också på kvartsfart eller helfart.
Kanske vill du utöka dina intressen i en kurs, eller så vill du bredda dina kunskaper om du redan studerar eller så kanske du vill utöka dina kunskaper på ett jobb.
Du har rätt att få studiemedel från CSN under tiden du studerar på sommarkursen. Tänk bara på att det går inte att få studiemedel för kvartsfart. Då kan du istället välja t.ex. två kurser på kvartsfart eller en kurs på halvfart och en på kvartsfart.
Söker gör du på studera.nu
Sista anmälningsdag är 15 mars.

Många studenter har höga förväntningar om arbete efter studier

Enligt tidningen studenliv är det många som studerar som har höga förväntningar om det yrke som de utbildar sig till. I vissa fall en drömbild som visar sig inte stämma med verkligheten. I många fall skapar sig studenten en bild av det yrke de utbildar sig till under utbildningens gång som kan komma att visa sig vara en drömbild.
Det yrket som var beskrivet i tidningen var sjuksköterska där många sen blir besvikna över hur mycket ansvar de får som de inte har varit förberedda på.
Källa: studentliv

Jag tror att det ibland kan vara så att många har en drömbild som sen visar sig inte stämma. Därför är det viktigt som studentliv också påpekar om man har möjlighet att göra en intervju eller besök på arbetsplatsen innan man söker jobb där är det en bra idé. Självklart är det inte alltid så att det finns den möjligheten. Det som är viktigt att veta är hur själva vardagliga arbetet ser ut.
Det är ju långt ifrån alltid som man får göra exakt de arbetsuppgifter som man är skolad till.
Ta reda på så grundligt som möjligt hur arbetsuppgifterna ser ut och vad arbetsgivaren förväntar sig av dig.


Högskola

Frågan om att studera vidare kan komma när du ska sluta gymnasiet eller också efter att ha arbetet några år.
Många gymnasieprogram är yrkesförberdande vilket gör att många av de elever som har gått ett sånt program kanske har valt att arbete några år först innan de börjar tänka på om de vill studera vidare.

För den som vill inrikta sig på ett yrke finns även andra alternativ än högskola eller universitet.

Högskola eller universitet?
Sammanlagt finns 61 skolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare varav 14 är statliga universitet och 22 är statliga högskolor.

Tre utbildningsnivåer finns. Grund, avancerad och forskarnivå.
På grundnivå ska förkunskaperna bygga på gymnasieprogram eller motsvarande.
Avancerad nivå bygger vidare på en tidigare avslutad högskoleutbildning på grundnivå.
och forskarnivå bygger ytterligare vidare på kunskaper från grundnivå och avancerad nivå

Det innebär att den som söker till högskola eller universitet behöver ha grundläggande behörighet. Till många utbildningar krävs även särskild behörighet.
Läs mer om behörighet

 
Du ska få:
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet

(Källa: Högskoleverket)

Det finns en rad myndigheter som ansvara för olika delar av högskoleområdet. Några att nämna är Universitet- och högskolerådet (UHR) som ska "ge information om högskoleutbildning, ge service i tillträdesfrågor, bedöma utländska betyg, erbjuda möjligheter till internationellt samarbete samt motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjlligheter".  Universitetskanslerämbetet ansvarar för utbildningars kvalité, tillsyn av universitet och högskolor samt statistik.
 
Högskola och universitet skiljer sig inte jättemycket åt, men den väsentliga skillnaden är att universiteten får utföra examina på forskarnivå, men även högskolor med vissa vetenskapsområden får bedriva forskning.

Uppdaterad 2013-09-25


Nyare inlägg
RSS 2.0