Byta skola i år 1 på gymnasiet

Från: Wictoria

Fråga:
Hej, ifall man går i ettan och vill byta skola direkt, får man byta direkt ifall man byter till samma linje som finns på en annan ort?


Svar:
Ja, det brukar i de flesta fall gå att byta när du går i ettan. Det bästa är i så fall att du försöker byta så snart som möjligt. Kursplanen kan se något olika ut på skolorna lite beroende på vilket program du går också. De fletsa program kör inte igång med inriktningarna förrän år 2. Estetiska programmet däremot brukar ofta starta sina inrtikningar redan år 1.
Du bör ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola för att diskutera ett eventuellt byte och även med den skolan du vill börja på.

Mvh
Lise-Lotte, syv

RSS 2.0

Ditt namn:

Din emailadress:

Ämne:

Meddelande: