Behörighet till sjuksköterskeprogrammet

Från: Hana Abrha

Fråga:
Hej! vilka betyg behöver jag för att läsa till sjuksköterska, ämnen?

Svar:
För att läsa till sjuksköterska krävs förutom grundläggande behörighet  områdesbehörighet 16 vilket innebär att du behöver ha minst godkänt i matemtik B, Naturkunskap B (alternativt fysik A, Kemi A samt Biologi A) samt Samhällskunskap A.

Mvh
Lise-Lotte, syv, Dina Studier

 


Söka högskola med utländska betyg

Från: Golsheh

Fråga:
Hej!Jag har gymnasie slutbetyg från Iran och har läst svenska A och B i Sverige. Nu vill jag söka på universitet och ville bara veta om det behövs någon komplettering eller ej?

Svar:
Det finns två olika sätt du kan gå tillväga. Du kan kontakta VHS (Verket För Högskoleservice) för att få en förhandsbedömning av dina betyg. Eller du kan ansöka til universitet eller högskola och i samband med ansökan få dina betyg bedömda.


För att vara behörig att söka till universitet eller högskola i Sverige behöver du ha en fullständig gymnasieutbildning från Iran och vara behörig för motsvarande gymnasium där. Du behöver också ha läst Svenska B med minst betyget godkänt, du ska visa att du har engelskkunskaper motsvarande Engelska A med minst betyget godkänt. Om du har avslutat gymnasieutbildningen senare än 1 januari 2010 behöver du också ha motsvarande svenska gymnasiekursen Matematik A.


Du kan läsa mer information om utländska betyg på studera.nu och mer om ansökan om bedömning finns på VHS .


Sista dag för komplettering till högskolan, fortsättning

Detta svar är en fortsättning från föregående fråga:


Från: Elias

Följdfråga:
Hej igen, men om jag gör prövningar innan 1:a dec, då borde jag väl kunna söka?, dessutom så har jag skrivit högskoleprovet, kommer jag fortfarande hamna i en urvalsgrupp?


Svar:
Systemet för urvalsgrupperna till högskolan är komplicerade, men steg 1 är att du måste vara behörig vilket innebär att du måste ha minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng och i ditt fall vad jag förstår även vara godkänd i matematik c och matematik d.

Urvalet görs sen i tre grupper, en på betyg, en för de som har gjort högskoleprovet och en tredje grupp som varje högskola bestämmer reglerna för.

I betygsgruppen finns fyra grupper.
Grupp I som söker på betyg direkt från gymnasiet
Grupp II som har kompletterat antingen för att uppnå behörighet eller som konurrens.
Grupp III som har utländska betyg
Grupp IV sökande som har gått på folkhögskola

Du kommer förmodligen söka i gruppen som har gjort högskoleprovet och då spelar det ingen roll om du har kompletterat, men det kan vara så att du hamnar i båda grupperna betyg och högskoleprov.

Prata gärna med studie- och yrkesvägledaren på komvux om detta.

Men det är ju jättebra om du kan göra en prövning innan december så att du hinner få ett godkänt betyg i så fall. Annars kommer du inte vara behörig och kan inte söka till våren.

Du kan läsa mer om behörighet på studera.nu

Mvh
Lise-Lotte, syv, Dina Studier
Sista dag för komplettering till högskolan

Från: Elias

Fråga:
Hej, Jag har ig i matematik c och d och tänker tenta upp kurserna via komvux under perioden 10 okt - 18 dec. Kommer jag hinna söka en universitets utbildning till våren?


Svar:
Jag antar att du planerar att söka en högskoleutbildning som kräver matematik c och matematik d. Sista dag för att komplettera betyg är 1 december så jag tror inte att du kan söka till våren då utan du får kanske söka till hösten istället, men titta försäkerhets skull på anmälan till utbildningen. Om det inte står när du kan komplettera där kan du kontakta studievägledaren på den institutionen där du tänker söka utbildningen. Hon/han kan upplysa dig om det går att komplettera senare.


Jag vill också upplysa om att du hamnar i urvalsgrupp II när du har kompletterat. Det kan då vara något svårare att komma in på högskolan eftersom det inte brukar tas emot lika många sökanden i den gruppen.

Annars får du prova att söka till hösten 2012.

Lycka till!

Mvh
Lise-Lotte, syv, Dina Studier

Behörighet att söka till högskola

Från: Madeleine

Fråga:
Hej, om man har mer än 3 ig:n från gymnasiet (tog studenten iår) och söker in på universitet eller liknande, kommer man inte in då? Jag är godkänd i alla kärnämnena


Svar:
Du får ha högst 250poäng IG. D.v.s. du ska ha minst 2250 godkända gymnasiepoäng annars är du inte behörig att söka till högskolan. Då kan du komplettera på komvux för att bli behörig.

Mvh
Lise-Lotte, syv, Dina Studier

Behörighet till KY- utbildning

Från: Emma

Fråga:
hej!!

vad finns för möjligheter/hur går man till väga för att få behörighet till en KY-utbildning, tex sotare, om man är 25 år och jobbat heltid i 5 år, inte gått gymnasiet.

Hur lång tid skulle det ta om man pluggar på heltid, att läsa upp till "högskolebehörighet"? är det fullständiga betyg eller är det endast kärnämnen man behöver? Finns det någon annan väg att gå, på arbetslivserfarenhet tex?Svar:
Till KY-utbildningar eller YH (Yrkeshögskoleutbildning) som det mer och mer övergår till kräver ofta minst grundläggande högskolebehörighet. Det uppnår man antingen genom ett fullständigt gymnasiebetyg eller motsvarande från  komvux. Du kan alltså plugga på komvux för att få grundläggande behörighet till högskolan, men det är fler ämnen än bara kärnämnen du behöver läsa. i vissa fall kan det ändå gå att studera på LY eller YH-utbildningen genom t.ex. andra arbetsliveserfarenheter. Det är utbildningsanordnaren som bestämmer om eleven har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
Det kan också vara så att det krävs särskild behörighet. Utbildningen kan också finnas som YH-utbildning, behörighet för YH-utibildningar kan du läsa mer om här. Du kan läsa om behörigheten till KY här.

För att få klara besked är bäst att kontakta skolan där utbildningen finns där du exakt kan få reda på vad som krävs och om det behövs kontakta komvux syv för att få reda på hur länge du behöver studera för att uppnå minst 2250poäng.

Lycka till!

Lise-Lotte, syv, Dina Studier


Behörighet för att söka till psykologikurs

Från: Zandra

Fråga:
Hej.

Jag funderar på att läsa kriminologi och/eller psykologi kurser till nästa hösttermin men har inte Matte B. Kan man söka ändå och komma in på en resevplats eller måste jag ha Matte B för att få komma in?


Svar:
Om det krävs Ma B för att komma in på högskolekurserna kan du inte bli reservplacerad. Du måste vara behörig för att kunna söka kursen. Om du inte är behörig kan du läsa upp behörigheten på komvux.

Mvh
Lise-Lotte, syv, Dina Studier

Söka till läkarprogrammet i annat land

Från: Farishta

Fråga:
Hej, jag skulle vilja veta vad som krävs for att komma in på läkarlinjen i england, själv har jag läst 1 år i Rumänien och vill gärna byta.
mvh


Svar:
Din fråga är rätt komplicerad att svara på eftersom du förmodligen behöver validera dina betyg för att kunna söka till ett högskoleprogram i ett annat land. Detta innebär att betygen från Rumänien räknas om för att kunna söka till det land du vill studera i. Om du kan fortsätta på den läkarutbildning du påbörjade i Rumänien kan jag tyvärr inte svara på. Det kan vara olika upplägg av utbildningarna i olika länder. Det framgår heller inte var du bor därför är det svårt att besvara din fråga.

Om du bor i Sverige kan du kontakta någon studie- och yrkesvägledare i din hemkommun som har hand om vuxenutbildning t.ex. på komvux. De kan ofta hjälpa dig att validera betygen från Rumänien. På VHS (Verket För Högskoleservice) kan du också få hjälp med frågor om validering.

Mvh
Lise-Lotte, syv , Dina StudierRSS 2.0

Ditt namn:

Din emailadress:

Ämne:

Meddelande: