IB The International Baccalaureate

IB programmet är ett alternativ till nationella program om du vill gå ett gymnasieprogram på engelska.

Det skiljer sig från ett nationellt gymnasieprogram. IB sker på engelska förutom ämnet svenska eller andra språk. dufår en internationellt gångbar examen som gäller i de flesta länder. Du får lära dig att studera på engelska.
Utibldningen har ett annat upplägg än svenska gymnasieprogram.

Utbildningen är egentligen 2-årig, men i Sverige är det lag på att alla gymnasieutbildningar ska vara 3-åriga. Därför är ett förberedelseår tillagt. Första året heter PRE-IB och THE DIPLOMA PROGRAM heter de två andra åren .

Utbildningen är uppdelad i sex grupper/block.

  1. Språk A: Svenska, Engelska eller hemspråk

  2. Språk B: Moderna språk t.ex Tyska, Franska, Spanska eller Svenska eller Engelska som andra språk.

  3. Individuals and societies: History, Economics, Psychology

  4. Experimental sciences: Biology, Chemistry, Physics, Environmental system

  5. Mathematics: Three levels

  6. Visual art, ett till ämne från grupp 1-5

Du väljer ett ämne från varje grupp 1-5 plus antingen ett till ämne från någon av grupp 1-5 eller från grupp 6 Visual art. Det finns två olika nivåer. Standard level och Higher level. Tre ämnen från varje nivå ska väljas.

 

Förutom dessa ämnen ska alla i hela världen som läser IB-programmet läsa:

Theory of knowledge som innebär en träning i kritistk tänkande. Det tas upp logik, etik och filosofi.

 

Extended essay - Forskningsuppsats med omfattning 4000 ord.

 

CAS utövar eleverna på fritiden.

Creativity - Kreativ aktivitet som t.ex teater, musik, litteratur

Action - Idrott eller fysisk aktivitet

Service - Välgörenhet

 

Betyg:

För att få en examen från IB ska olika examensprov göras sista terminen. De utgör 80% av betygen. Uppgifter under åren utgör 20%. Proven bedöms av utomstående examinatorer.

Betygsskalan är 1-7.

 

Antagningsprov:

När du söker till IB kommer du bli kallad till antagningsprov i Matematik och Engelska. Ibland kan även intervjuer göras. Proven tillsammans med dina slutbetyg från grundskolan söker du på.

Trackback
RSS 2.0