Viktiga datum gymnasievalet

Nov - dec                      Gymnasieskolorna har öppet hus


Början av januari       Lösenord skickas hem för att kunna ansöka på internet


Mitten av januari      Söka gymnasieutbildning på internet


Mitten av februari    Sista ansökningsdag till gymnasiet

OBS! Det är inte säkert att alla kanslier har ansökan på internet

 

Mitten av april           Preliminär antagning klar


Slutet av apri              Omval påbörjas (för de antagningskanslier som har omval)


Mitten av maj             Sista dag för omval

 

Slutet av juni              Resultat av slutlig antagning


slutet av juli                Sista dag att svara

 

Datumen kan skilja någon dag beroende på vilket antagningskansli det är

Trackback
RSS 2.0