Gymnasium

Det finns 18 nationella gymnasieprogram. 12 av de är yrkesprgoram och 6 är högskoleförberedande program.
Alla nationella program är 3-åriga.

Det finns också Introduktionsprogram med 5 olika inriktningar om du inte kommer in på önskad utbildning och behöver läsa om något ämne.

Endast de högskoleförberedande programmen ger grundläggande behörighet till att studera vidare, men alla yrkesprogram ska ge möjlighet att studera in kurser för grundläggande behöriget till högskola.
Reservation finns att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet.
Läs mer om behörighet

De högskoleförberedande programmen är:
Ekonomi

Estetiska

Humanistiska

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Teknik

Yrkesprogrammen är:
Barn- och fritid

Bygg- och anläggning

El- och energi

Fordon- och transport

Handel- och administration

Hantverk

Hotell- och turism

Industritekniska

Naturbruk

Restaurang- och livsmedel

VVS- och fastighet

Vård- och omsorg


Introduktionsprogrammen är:
Preparand- Riktar sig till elever som bara har något ämne som inte är godkänt. Där är tanken att eleven ska påbörja ett nationellt program inom ett år.

Programinriktat individuellt val - Detta är för elever som har tankar på att påbörja ett yrkesprogram och behöver läsa något ämne för att få behörighet till ett yrkesprogram, men har godkänt i i svenska/svenska som andraspråk och som har antingen godkänt i engelska eller matematik plus fyra ämnen till eller godkänt i engelska och matematik plus tre ämnen till.

Yrkesintroduktion- Finns för elever som inte har behörighet att söka till ett nationellt program och som behöver en yrkesinriktad utbildning

Individuellt alternativ -  som sen leder in till ett yrkesprogram eller ett arbete.Detta program utformas indivuduellt för elever som inte har behörighet att komma in på ett nanionellt program. Efteråt ska eleven kunna studera på yrkesprogram, en annan utbildning eller arbeta.


Språkintroduktion - För nyanlända invandrare som behöver lära sig svenska språket  för att sen kunna studera på ett nationellt program.


Du kan även söka en nästan helt engelskspråkig utbildning, IB, International Baccalaurate

De nationella programmen innehåller kurser i gymnasiegemensamma ämnen, karaktärsämen, indivduellt val samt ett gymnasiearbete som sker i projektform.
Programmen har också speciella inriktningar.

För att få ett slutbetyg och examen behöver du läsa 2500 gymnasiepoäng och vara godkänd (minst betyget E) i minst 2250 gymnasiepoäng. Du får ha F i 250 gymnasiepoäng, men inte vara underkänd.

Av de godkända betygen ska för:
yrkesprogrammen vara minst betyget E i svenska 1, engelska 5 och matematik 1 samt 400 poäng i de programgemensamma yrkeskurserna och gymnasiearbetet

högskoleföreberedande programmen ha minst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1 samt gymnasiearbetet.


Gymnasiegemensamma ämnen ingår i samtliga program och är tvungna att läsas.
De är 8 stycken och är svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, idrott och hälsa samt historia.

Karaktärsämnen:
De är speciella för varje program och är anpassade till ett specifikt prgram. Det finns två olika sorters karaktärsämnen. 
Gemensamma karaktärsämnen läses gemensamt av alla på samma program, medan karaktärsämnen som har speciell inriktning läses endast av de elever som har valt den inriktningen. 

Programfördjupning:
Här finns ämnen som fördjupar sig ännu mer i den inriktning eleven har valt. Ofta finns det redan färdiga programfördjupningar att välja som ett "paket".


Individuellt val: Tanken är att du ska få välja fritt bland några ämnen som finns på skolan. Det behöver inte vara ämnen som tillhör programmet eller inriktningen eleven går utan kan vara något annat ämne eleven är intresserad av.

Senast uppdaterad 2013-09-25

Trackback
RSS 2.0