Ekonomi

Om du studerar på gymnasium har du rätt till studiebidrag. Du kan i vissa fall även få inackorderingsbidrag eller reseersättning. Om du studerar på en kommunal skola söker du inackorderingsbidrag via hemkommunen, om du studerar på en friskola söker du inackorderingsbidrag via CSN.
När du studerar på högskola, universitet, yrkeshögskola eller Ky- utbildning har du rätt till studiemedel vilket innebär att du får både en del som är bidrag och en del som är lån.

Du kan läsa mer på CSN (Centrala studiestödsnämnden) om studiebidrag och studiemedel vid studier

Senast uppdaterad 2012-08-15
Trackback
RSS 2.0